Pamiętaj, kwalifikacja to nie pobór!

2024-02-13 08:14:26(ost. akt: 2024-02-13 08:18:03)
W Piszu kwalifikacja wojskowa odbywa się w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Warszawskiej 1.

W Piszu kwalifikacja wojskowa odbywa się w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Warszawskiej 1.

Autor zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Piszu

Choć w Polsce od szesnastu lat nie ma już poboru, to co roku tysiące mężczyzn i kobiet staje do kwalifikacji wojskowej. Ta jest obowiązkowa. Ci, którzy otrzymują kategorię A, są uznawani za zdolnych do czynnej służby wojskowej.
W poniedziałek, 12 lutego, w powiecie piskim rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Potrwa ona do 1 marca. W tym czasie przed powiatową komisją lekarską staną młodzi ludzie.

Każda z osób wezwanych do kwalifikacji dowie się, czy może służyć w wojsku, po czym z urzędu zostanie przeniesiona do rezerwy pasywnej. I — jak podkreślają wojskowi — dla większości z nich to będzie pierwszy i ostatni kontakt z wojskiem.

Bo kwalifikacja wojskowa to nie jest pobór do wojska — zapewniają przedstawiciele Wojskowego Centrum Rekrutacji w Ełku. — Jej celem jest wprowadzenie do ewidencji wojskowej danych, a także określenie zdolności do pełnienia służby wojskowej przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie nadany zostaje stopień wojskowy — szeregowy.

Choć służba w wojsku jest dobrowolna, to kwalifikacja wojskowa już obowiązkowa. Jednak nie wszyscy o tym pamiętają i co roku część wezwanych nie stawia się przed komisjami. Powodów jest wiele, np. pobyt za granicą czy choroba. Trzeba jednak pamiętać, że za niestawienie się do kwalifikacji grozi grzywna. Można zostać doprowadzonym przed komisję przez policję, ale to bardzo sporadyczne przypadki.


Do kwalifikacji wojskowej są obowiązani stawić się, w określonym terminie i miejscu, mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat życia. Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniły tego obowiązku w określonym terminie i miejscu, są obowiązane to uczynić niezwłocznie po ustaniu przeszkody.

Osoby, wobec których kwalifikacja wojskowa nie została przeprowadzona w roku kalendarzowym, w którym ukończyły 19 lat życia, podlegają obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej przeprowadzanej w następnym roku kalendarzowym. Powyższy obowiązek trwa do końca roku kalendarzowego, w którym osoba objęta tym obowiązkiem kończy 60 lat życia.

Do kwalifikacji wojskowej mogą się zgłosić również ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej 18 lat życia — informuje Wojskowe Centrum Rekrutacji w Ełku.

Czynności podejmowane w ramach kwalifikacji wojskowej są prowadzone przez powiatowe komisje lekarskie oraz wojewódzkie komisje lekarskie, wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji.


W Piszu komisja lekarska wykonuje czynności kwalifikacyjne w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Warszawskiej 1. W trakcie prowadzonej kwalifikacji określane są m.in. zdolności fizyczne i psychiczne do służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do niej, a także wstępne przeznaczenie osób do poszczególnych form obowiązku obrony.


Kategorie zdolności do służby wojskowej:
1. Kategoria A: zdolny do czynnej służby wojskowej, z wyłączeniem zawodowej służby wojskowej, a także zdolność do odbywania służby zastępczej;
2. Kategoria B: czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, co oznacza, że aktualny stan zdrowia nie pozwala na pełnienie tej służby;
3. Kategoria D: niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;
4. Kategoria E: trwale i całkowicie niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Osoba taka nie będzie podlegała już obowiązkowi wojskowemu.

zyw


2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5