Piersławek: leśniczówka Wiecherta

Wśród ostępów Puszczy Piskiej leży gmina Piecki, która słynie z uwielbianego przez turystów szlaku Krutyni. Związana z nią jest również osoba Ernsta Wiecherta, znakomitego pisarza niemieckiego, urodzonego w 1887 roku w leśniczówce Piersławek.
Dzięki Towarzystwu Miłośników Twórczości Ernsta Wiecherta w Mrągowie, w budynku leśniczówki działa jego muzeum. Można tam obejrzeć zdjęcia z życia pisarza i związane z nim pamiątki.

Na budynku leśniczówki znajduje się tablica pamiątkowa w języku niemieckim oraz polskim, umieszczona z okazji 100 urodzin Wiecherta (1887-1950).
Choć był Niemcem, doszukał się korzeni romańskich i słowiańskich. Jego twórczość była bardzo ludzka, pełna miłości, gdyż wychowano go w duchu religijnym. Opisywał z sympatią Żydów, co nie przysporzyło mu popularności.

Podczas II wojny światowej znalazł się w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie. Do 1948 roku mieszkał w Niemczech, potem przeniósł się do Szwajcarii, gdzie po dwóch latach zmarł.

Najbardziej znana jego powieścia są "Dzieci Jerominów", opis życia mazurskiej wsi Sowiróg nad Jeziorem Nidzkim. Zobacz: Mazury.Gdy czas zaciera ślady.

Zobacz: Strzałowo: grób żony Wiecherta
Dzięki uprzejmości Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie możemy odbyć taki oto wirtualny spacer po obiektach leśniczówki w Piersławku.


2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5