Modernizacja ciepłowni MPEC za prawie 20 mln złotych

2023-02-03 20:48:31(ost. akt: 2023-02-03 20:59:06)
Podpisanie umowy z wykonawcą

Podpisanie umowy z wykonawcą

- To będzie niezwykle ważna z punktu widzenia mieszkańców inwestycja - podkreślają władze miasta. Budowa ciepłowni biogazowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej ma kosztować prawie 20 mln złotych, z czego blisko 14,5 mln to dofinansowanie z programu Polski Ład. Inwestycja ma zahamować wzrost kosztów ogrzewania ponoszonych przez mieszkańców.
- To będzie jedna z najbardziej strategicznych, ostródzkich inwestycji dekady - podkreślił burmistrz Ostródy Zbigniew Michalak, informując o podpisaniu umowy z wykonawcą inwestycji. - Jej wymiar jest tym bardziej dostrzegalny dzisiaj, w dobie wzrostów cen energii i jej produkcji. W minionym roku naszym urzędnikom, przy merytorycznej i profesjonalnej współpracy z zarządem i pracownikami Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ostródzie, udało się pozyskać środki w wysokości 14.490.000,00 złotych z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na realizację pierwszego etapu projektu Modernizacja Ciepłowni Miejskiej w Ostródzie.

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej burmistrz podpisał umowę z przedstawicielem firmy KONMET S.C. z Biskupca, na mocy której wykonawca będzie miał maksymalnie 15 miesięcy (do kwietnia 2024 r.) na wykonanie inwestycji. Projekt zakłada budowę budynku nowej ciepłowni biogazowej oraz kotła na biomasę o mocy zainstalowanej 4 MWt, a także zakup agregatu prądotwórczego o mocy minimum 200 kW. Wartość całego zadania to 19 926 000 zł.

Realizacja inwestycji pozwoli na zmniejszenie zużycia węgla przez ciepłownię w Ostródzie, co spowoduje zmniejszenie ilość emisji CO2. To oznacza, że MPEC będzie płacić mniejsze należności z tytułu emisji zanieczyszczeń – będą to realne oszczędności dla Ostródy i jej mieszkańców, przekładające się na sumy rzędu ok. 2.500.000 zł rocznie.

Inwestycja ma zahamować wzrost kosztów ogrzewania ponoszonych przez mieszkańców, a w przyszłości pozwolić na ich obniżenie – gdy MPEC Ostróda osiągnie status przedsiębiorstwa efektywnego energetycznie (50 % ciepła wyprodukowane zostanie z Odnawialnych Źródeł Energii).

- Wszystkim zaangażowanym w proces pozyskiwania środków, przygotowanie stosownej dokumentacji oraz szeroko rozumianego wsparcia na etapie sporządzania fachowych analiz gorąco dziękuję za profesjonalną i ciężką pracę na rzecz mieszkańców naszego miasta - dodaje burmistrz Michalak.

Źródło: Gazeta Olsztyńska

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5