Radni jednogłośnie udzielili wójtowi absolutorium

2021-06-21 14:12:25 (ost. akt: 2021-06-21 14:19:00)

Autor zdjęcia: Archiwum UG Ostróda

Za nami sesja Rady Gminy Ostróda, podczas której rozpatrzony został Raport o stanie Gminy Ostróda za 2020 r., a radni udzielili jednogłośnie absolutorium wójtowi gminy Bogusławowi Fijasowi.
Raport obejmował podsumowanie działalności wójta Gminy Ostróda w poprzednim roku, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Po zakończeniu debaty nad raportem, Rada Gminy Ostróda jednogłośnie udzieliła wotum zaufania wójtowi Gminy Ostróda Bogusławowi Fijasowi.

Z racji, że była to sesja absolutoryjna, punktem kulminacyjnym było zapoznanie się przez radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok oraz opinią dotyczącą wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium.

Rada Gminy Ostróda zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r. oraz jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi Bogusławowi Fijasowi.

Źródło: Gazeta Olsztyńska

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5