Dziedzictwo kulturowe na wiejskich obszarach. Samorząd województwa przeznaczył 250 tys. złotych na dotacje

2021-02-28 21:08:50 (ost. akt: 2021-02-28 21:16:44)

Autor zdjęcia: Barbara Chadaj-Lamcho

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłosił 16. edycję konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”. Zgłoszenia przyjmowane są do 12 marca 2021 roku.
W tegorocznej edycji konkursu samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczył kwotę 250 tys. zł. dla gmin aktywnych w inicjatywie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”.

Maksymalna wysokość dotacji na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego nie może przekroczyć kwoty 20 tys. zł, przy czym dofinansowanie nie może stanowić więcej niż 80% łącznych kosztów przedsięwzięcia.

Ideą inicjatywy jest poprawa warunków życia ludności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez m.in. utrzymanie i rozwijanie krajobrazu wiejskiego oraz wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.

Na dofinansowanie nie mogą liczyć natomiast zadania związane z budową, modernizacją lub remontem dróg, chodników, ciągów pieszo-jezdnych; modernizacją lub remontem pomieszczeń w budynkach; zakupem wyposażenia siłowni zewnętrznych i placów zabaw; remontem lub modernizacją elewacji lub dachów budynków.

- Wszystkie zrealizowane inwestycje są przez lata wizytówką wiejskich obszarów. Czynią małe miejscowości terenami atrakcyjnymi do spędzania czasu wolnego, rekreacji czy rozwijania zainteresowań. - przyznaje Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. - W mieszkańcach zakorzeniła się chęć działania na rzecz lokalnego środowiska lokalnego i jednocześnie odpowiedzialność za jego rozwój. To oczywiście ma olbrzymie przełożenie na tożsamość regionalną. Cieszę się, że przedstawiciele wiejskich obszarów mają partnera w postaci samorządu województwa.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie: https://warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/aktualnosci/6327-zachowajmy-dziedzictwo-kulturowe-na-wiejskich-obszarach

Zarząd województwa zarekomenduje projekty sejmikowi województwa, który podejmie ostateczną decyzję o przyznaniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.


Źródło: Gazeta Olsztyńska

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5