Szkoła to nie tylko lekcje. Jakie projekty będą u nas realizowane?

2018-09-03 06:00:00 (ost. akt: 2018-09-03 08:37:17)
Projekt „Interaktywna szkoła”  będzie realizowany w Niepublicznej Szkole Podstawowej  w Dylewie

Projekt „Interaktywna szkoła” będzie realizowany w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Dylewie

Autor zdjęcia: GO

Rozpoczyna się nowy rok szkolny. W niektórych szkołach powiatu ostródzkiego, poza standardową ofertą, realizowane będą również zajęcia dodatkowe. Sprawdziliśmy, jakie projekty uzyskały dofinansowanie.
W niektórych szkołach powiatu ostródzkiego poza standardową ofertą realizowane będą również zajęcia dodatkowe finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Urząd Marszałkowski ogłosił listę rankingową w konkursie z działania 2.2.1, którego celem jest podniesienie jakości oferty ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych. W konkursie projektodawcy z całego województwa złożyli 182 wnioski, z których dofinansowano 82, a 100 odrzucono.

Jak oceniono projekty przygotowane przez podmioty działające na terenie powiatu ostródzkiego? Pierwsze miejsce na liście rankingowej zajął projekt pt. „Interaktywna szkoła”, przygotowany przez Arkadiusza Rosę, który prowadzi Niepubliczną Szkołę Podstawową z oddziałami przedszkolnymi w Dylewie. Wartość projektu to 443 727,50 zł. To już kolejny projekt w tej maleńkiej, niepublicznej szkole, który uzyskał dofinansowanie. Może to być przykład dla podmiotów prowadzących działalność oświatową, jak efektywnie korzystać z funduszy unijnych.

Wysoko oceniono też projekty przygotowane przez Stowarzyszenie Pomoc Dzieciom Potrzebującym im. Janiny Pelczarskiej, które powstały w partnerstwie z Gminą Miejską Ostróda. Przygotowano 6 projektów dla każdej miejskiej szkoły podstawowej i wszystkie uzyskały dofinansowanie! W SP nr 1 w Ostródzie realizowany będzie projekt pt. „Podejmujemy e-wyzwania!”, w SP nr 2 projekt pt. „Odkryj, zrozum i zastosuj!”, w SP nr 3 projekt pt. „Szkoła podstawowa prawie językowa”, w SP nr 4 projekt „Akademia kompetencji kluczowych”, w SP nr 5 projekt „Szkolny Klub E-kompetencji”, a w SP nr 6 projekt zatytułowany „Otwieramy się na świat”. Łączna wartość w/w projektów wyniesie ponad 2,5 miliona zł.

Dofinansowanie uzyskał również projekt złożony przez Gminę Wiejską Ostróda, zatytułowany „Szkolna Akademia Przyszłości” – rozwijanie kompetencji kluczowych w klasach I-III. Wartość projektu to ponad 3,4 miliona zł. Niestety, projekt pt. „Lepsza edukacja w Gminie Ostróda” przygotowany przez gminę wspólnie z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Dariusz Sołtys dla uczniów klas IV-VIII został odrzucony.

Wśród 100 odrzuconych wniosków znalazły się 3 projekty przygotowane przez powiat ostródzki, jak również 3 wnioski gminy Dąbrówno i po jednym wniosku złożonym przez gminy Łukta i Miłakowo. To pokazuje, że w rywalizacji z wnioskodawcami z całego województwa uzyskać dofinansowanie nie jest łatwo. pk


Źródło: Gazeta Olsztyńska

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5