Otwarte Drzwi w ramach kampanii „Biała wstążka”

2019-11-28 11:22:51 (ost. akt: 2019-12-09 16:41:52)
Kampania „Biała wstążka” prowadzona jest w 55 krajach na całym świecie. Jest to kampania skierowana do mężczyzn, mająca na celu walkę z przemocą wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania.
Przemoc wobec kobiet, choć nie tylko, jest łamaniem podstawowych praw człowieka. Dlatego też kampania rozpoczyna się 25 listopada w Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet, a kończy się 10 grudnia, kiedy to przypada Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Zapoczątkowano ją w Kanadzie w 1991 roku. Noszenie podczas kampanii przez mężczyzn białej wstążki pokazuje, że mężczyźni wspierają kobiety i również są przeciwni stosowaniu wobec nich przemocy.

Program na terenie powiatu olsztyńskiego:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu – Ośrodek Wsparcia
3 grudnia 2019 r. godz. 9.00-12.00 i 4 grudnia 2019 r. godz. 16.00-19.00
Współpraca z PCPR Olsztyn oraz z Zespołem Szkół w Biskupcu,


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu
7 grudnia 2019 r. godz. 9.00-12.00
Dyżury będą pełnili członkowie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, tj. pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, pracownik socjalny, policjant, pedagog szkolny, terapeuta, radca prawny;

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jezioranach
7 grudnia 2019 r. godz.:
9.00-13.00 – poradnictwo psychologiczne
9.00-12.00 – poradnictwo terapeutyczne
9.00-13.00 – poradnictwo socjalne, z zakresu uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/Klub Integracji Społecznej w Olsztynku
7 grudnia 2019 r.
Wręczanie symbolicznych wstążek dla mężczyzn sprzeciwiających się przemocy wobec kobiet;

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie
6 grudnia 2019 r. godz. 7.00-14.00
Udzielanie porad prawnych w godz. 8.00-12.00,
Udzielanie kompleksowej pomocy dotyczącej instytucji i podmiotów świadczących specjalistyczną pomoc;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dywitach z siedzibą w Tuławkach
6 grudnia 2019 r. od godz. 8.00

Pracownicy socjalni rozdawać będą białe wstążki oraz ulotki dotyczące Kampanii w Urzędzie Gminy w Dywitach oraz mieszkańcom gminy Dywity.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie
2 grudnia 2019 r. godz. 9.00-12.00 Biskupiec
6 grudnia 2019 r. godz. 9.00-12.00 Dobre Miasto


Zobacz: Pierwszy cios nie jest ostatni: kliknij tutaj2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5