Po zawód do szkoły w powiecie

2019-07-05 21:39:00 (ost. akt: 2019-07-05 21:45:10)
We wszystkich szkołach średnich prowadzonych przez powiat olsztyński są jeszcze miejsca zarówno dla absolwentów szkół podstawowych, jak i gimnazjów.
Trzeba się pospieszyć, bo dokumenty można składać tylko do 10 lipca.

- Jesteśmy na etapie naboru uzupełniającego. Mamy jeszcze wolne miejsca w liceach ogólnokształcących w Zespołach Szkół w Biskupcu, Olsztynku i w Dobrym Mieście. Podobna sytuacja jest w technikach, w których można zdobyć zawód. W Biskupcu jest to technik informatyk i technik odnawialnych źródeł energii, w Dobrym Mieście technik informatyk lub technik logistyk, a w Olsztynku technik hotelarstwa i technik technologii żywności – mówi Barbara Guga, dyrektor Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej w Starostwie Powiatowym w Olsztynie.

Wolne miejsca czekają też w powiatowych szkołach branżowych I stopnia. W Zespole Szkół w Olsztynku poza klasą wielozawodową kształcącą młodych pracowników na podstawie umów z pracodawcą, czyli w zakładach pracy, można podjąć naukę w zawodzie kucharza. Tu przedmioty zawodowe nauczane są w dobrze wyposażonych pracowniach szkolnych. Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach z siedzibą w Dobrym Mieście też może jeszcze przyjąć uczniów chcących zdobyć zawód technika rolnika i technika weterynarii.

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5