Prawie 50 mln zł dla uczniów!

2023-12-08 16:26:35(ost. akt: 2023-12-08 16:27:24)

Autor zdjęcia: Pixabay

Blisko 1,4 mld zł na wyprawki szkolne trafiło do rodziców w ramach programu "Dobry start". Wsparcie objęło około 4,8 mln dzieci. Na Warmii i Mazurach świadczenie wypłacono na ponad 167 tys. dzieci w kwocie 49,3 mln zł.
Wnioski o dofinansowanie wyprawki szkolnej można było składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 1 lipca do 30 listopada.

Rodzice mogli przesłać wniosek za pomocą aplikacji mZUS, Platformy Usług Elektronicznych, bankowości elektronicznej czy portalu Empatia.

— Wypłata tego świadczenia przebiegła bardzo sprawnie. Do rodziców i opiekunów trafiło łącznie prawie 1,4 mld zł. Wsparcie objęło około 4,8 mln dzieci — mówi profesor Uścińska.

— Świadczenie w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością – do 24 lat — dodaje Anna Grabowska, regionalny rzecznik ZUS na Warmii i Mazurach.

Wniosek może złożyć rodzic, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Pieniądze z programu "Dobry start" przyznaje i wypłaca ZUS na konto bankowe wskazane we wniosku.

Decyzje i zawiadomienia są przekazywane w formie elektronicznej. Informacje na temat wniosku i jego obsługi można znaleźć na PUE ZUS lub w aplikacji mZUS (w statusie obsługi wniosku oraz w szczegółowych informacjach o świadczeniu).

mat. prasowy ZUS

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5