Radni gminy Olecko nie wykazali zainteresowania debatą podatkową

2022-09-28 00:13:49(ost. akt: 2022-09-28 00:24:25)

Autor zdjęcia: Zbigniew Malinowski

Alicja Stefanowska, przewodnicząca Rady Miejskiej w Olecku, wytknęła radnym, że nie wywiązują się ze swoich obowiązków i lekceważą mieszkańców gminy. Dowodem na to jest ich nieobecność na debacie dotyczącej propozycji przyszłorocznych stawek podatkowych.
Alicja Stefanowska na sesji rady Miejskiej w Olecku wyjaśniła, że 23 września miała się odbyć się debata podatkowa, która dotyczyła propozycji stawek podatkowych, jakie burmistrz Olecka proponuje na 2023 rok.

— Zaproszenie na debatę radni otrzymali 8 września, a 19 września stosowne materiały niezbędne do dyskusji i wypracowania najlepszego rozwiązania omawianego problemu, czyli podatków na przyszły rok. W debacie uczestniczył burmistrz, zastępca burmistrza, skarbnik i sekretarz gminy oraz kierownik wydziału dochodów egzekucji, jako osoba prowadząca. Z przykrością muszę stwierdzić, że oprócz mnie i jednego radnego usprawiedliwionego, nikt z radnych nie przybył na debatę, a co jest jeszcze bardziej przykre – 11 radnych nie odczytało w ogóle zaproszenia, nie otworzyło poczty — ubolewa przewodnicząca Stefanowska.

— Szanowni państwo, domagacie się szacunku, respektowania waszych praw, a ja pytam gdzie są obowiązki? W moim pojęciu wykazaliście lekceważenie nie tylko dla urzędników, którzy przygotowali debatę, ale i dla mieszkańców, którzy wybrali was na swoich reprezentantów. Poddaję wam pod rozwagę, ponieważ są zastrzeżenia, że wiele rzeczy władza ukrywa, nie informuje, nie mówi, ale państwo też nie wykazujecie żadnego zainteresowania swoimi obowiązkami — podkreśla przewodnicząca RM w Olecku.

Żaden z radnych nie odniósł się do wypowiedzi przewodniczącej, ani nie próbował w jakikolwiek sposób usprawiedliwić swojej nieobecności na debacie.

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5