Radny Marek Borawski apeluje i uprzedza radnych

2022-09-23 09:31:01(ost. akt: 2022-09-23 09:56:47)

Autor zdjęcia: Zbigniew Malinowski

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Olecku radni zajmą się uchwałą dotyczącą wygaśnięcia mandatu radnego Marka Borawskiego. Sam zainteresowany na połączonym posiedzeniu komisji oświaty oraz komisji zdrowia zachęcał do odrzucenia uchwały i pozostawienia sprawy do decyzji wojewody.
Przypomnijmy, że na sierpniowej sesji burmistrz Olecka poinformował radę miejską, iż został powiadomiony o okolicznościach, które wskazują, że radny Borawski świadczył usługi na rzecz Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate” poprzez realizację spektaklu „Wróbelek literacki”, czyli prowadził działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której uzyskał mandat, czym naruszył ustawę o samorządzie gminnym.

W myśl zapisów tej ustawy, jeżeli radny przed rozpoczęciem wykonywania mandatu prowadził działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany do zaprzestania prowadzenia tej działalności gospodarczej w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania. Niewypełnienie obowiązku stanowi podstawę do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Radny ślubowanie złożył na sesji odbytej w dniu 28 stycznia 2022 r., zatem termin ewentualnego zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy minął 28 kwietnia br. Składając pierwsze oświadczenie majątkowe, w dniu 16 lutego br., jednocześnie radny przedłożył informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia Gminy Olecko, w której poinformował, iż nie prowadzi ani nie zarządza działalnością gospodarczą z wykorzystaniem mienia gminy. - czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

Na wspólnym posiedzeniu komisji oświaty oraz komisji zdrowia Rady Miejskiej w Olecku głos zabrał radny Marek Borawski

— Dobrym zwyczajem na sesjach było, że jeżeli był problem z mandatem radnego, to rada głosowała za nieprzyjęciem tej uchwały i tak bym prosił radę, żeby zleciła te zadanie wojewodzie.Natomiast ja ze swej strony powiadamiam radę, że moje wystąpienie dotyczące ewentualnego wygaśnięcia mojego mandatu przedstawię na sesji rady. Chciałem tylko zaznaczyć, że wszystkie ekspertyzy prawne, które mam, dotyczą akurat identycznych spraw związanych z mandatem, a które uchylił sąd drugiej instancji — wyjaśnia radny Borawski i dodaje — To jest celowe działanie, a nie szukanie sprawiedliwości, bo ja jeżeli wygram tę sprawę, będę szukał wśród radnych też takich, którzy akurat te wykroczenie popełnili, i nie tylko radnych, ale innych. Jeżeli ta sprawa mnie dotyczy, to też powinna dotyczyć każdego kto w tej radzie zasiada i jest na przykład jeszcze pracownikiem, który też te wykroczenia popełnił. To chyba tyle. Udokumentowanie prawne przedstawię na sesji rady miejskiej. Natomiast jeszcze raz apeluję do radnych, aby nie uchwalano tej uchwały. Scedujcie to po prostu na wojewodę.


2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5