Dom to nie miejsce, w którym mieszkasz, ale miejsce gdzie ciebie rozumieją...

2021-09-15 07:45:58 (ost. akt: 2021-09-15 07:50:15)

Autor zdjęcia: zdj. nadesłane/DPS "Zacisze"

Wszystko zaczęło się 27 września 1991 r. kiedy to Wojewoda Suwalski wydał zarządzenie o utworzeniu Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich. 30 lat temu we wrześniu zapadła decyzja o powstaniu DPS w budynku byłego żłobka przy ul. Witosa 8 w Kowalach Oleckich.
Jubileuszowa uroczystość rozpoczęła się mszą święta w intencji mieszkańców i pracowników koncelebrowaną przez ks. kan. dr Jacka Uchana, Dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego w Kurii Diecezji Ełckiej oraz nowego proboszcza parafii p.w. Jana Chrzciciela w Kowalach Oleckich ks. Krzysztofa Karbowskiego. Mszę księża odprawili w kaplicy DPS. Proboszcz, który trzy dni temu objął stanowisko, przy okazji miał okazję poznać swoich parafian.
Główne uroczystości odbyły się w ogrodzie DPS-u. Gości witała dyrektor DPS Bożena Jurkowska. Była to również okazja, aby docenić załogę i zaznaczyć, że najważniejsi są mieszkańcy. Cztery pracownice DPS-u pracują w nim od początku, czyli od 30 lat. Niektórzy mieszkańcy również mają spory, około 20-letni "staż".

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. poseł na Sejm RP pan Wojciech Kossakowski, który podczas wystąpienia wyraził uznanie za opiekę świadczoną w DPS na rzecz osób w podeszłym wieku i przewlekle chorych. Za służbę drugiemu człowiekowi potrzebującemu wsparcia podziękował też Starosta Olecki Marian Świerszcz w imieniu całego Zarządu Powiatu Oleckiego, pracowników Starostwa Powiatowego oraz Rady Powiatu w Olecku. Gratulacje, życzenia i podziękowania składali również Wójt Gmin Kowale Oleckie Krzysztof Locman, Dyrektor PCPR w Olecku Wiesława Szymczyk, dyrektor MOPS w Olecku Marta Malinowska, a także przedstawiciele zaprzyjaźnionych domów pomocy społecznej oraz środowiskowych domów samopomocy, klubów seniora i ośrodków pomocy społecznej.

Gratulacyjny list przysłał także Wojewoda Warmińsko-Mazurskiego Artur Chojecki, który podkreślając ważną rolę DPS-u w systemie pomocy społecznej, zacytował sentencję Janusza Morgensterna: "Dom to nie miejsce, w którym mieszkasz, ale miejsce gdzie ciebie rozumieją", ukazującą cel działania i znaczenie tego typu ośrodków.

Dyrektor DPS wyraziła wdzięczność za przychylność władz samorządowych i rządowych, które wspierają DPS finansowo i merytorycznie. Budynek DPS jeszcze w tym roku będzie miał nowe pokrycie dachu i wyremontowane zostaną dwie łazienki – inwestycje finansowane z dotacji celowej budżetu państwa z wkładem własnym Powiatu Oleckiego. Władze placówki wyraziły też nadzieję na rozbudowę DPS, gdyż osób potrzebujących całodobowej opieki przybywa, a w okolicy zamieszkują osoby gotowe do pracy i przede wszystkim jest miejsce na nowe pomieszczenia.

O początkach Domu opowiedziała emerytowana Dyrektor DPS Teodozja Sołtysiak, która przez 27 lat sprawowała tą funkcję.

Nie zabrakło też wrażeń artystycznych. Wystąpił wyjazdowy Teatr TAK z Radomia z zabawnym spektaklem spektak "Pchła co manier nie miała" oraz mieszkańcy DPS z własnym repertuarem. Śmiechu i wzruszeń było co niemiara, artyści starali się zaangażować publiczność do zabawy. Na końcu artyści wraz z publicznością zaśpiewali utwór "Żeby się ludzie kochali".

Na jubileuszu nie zabrakło wspólnego poczęstunku, były też wspomnienia i śpiewy przy torcie jubileuszowym. Pracownicy wraz z mieszkańcami miło spędzili czas. Jubileusz był okazją do integracji, podsumowań ale i snucia planów na przyszłość.

O DOMU...
Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich jest niewielkim ośrodkiem zapewniającym całodobową opiekę osobom potrzebującym. Przeznaczony jest dla osób obojga płci, będących w podeszłym wieku lub przewlekle somatycznie chorych. Posiada 42 miejsca, panuje tu rodzinna atmosfera i indywidualne podejście do podopiecznego. Mieszkańcy mają zapewnione usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające, czyli pomoc we wszystkich obszarach funkcjonowania podopiecznego. Pracownicy dbają o zdrowie, sprawność ale też zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańca. DPS dysponuje głównie 2-osobowymi pokojami mieszkalnymi, świetlicą, kaplicą, gabinetem pielęgniarskim, pracownią terapii zajęciowej, ogrodem z altaną oraz 9-osobowym busem. Budynek jest dostosowany do osób niepełnosprawnych.
W DPS-ie pracują doświadczone opiekunki, pielęgniarki, instruktorki, pracownik socjalny, pracownicy obsługi i administracji. Jest to jednostka ponadloklana, czyli trafiają tam osoby z Powiatu Oleckiego ale też z okolicznych powiatów.

mat. nadesłany, opr. tom


2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5