Zakończenie roku szkolnego w OSWdDG w Olecku

2021-06-30 08:16:15 (ost. akt: 2021-06-30 08:24:11)
Zakończeniu roku szkolnego w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych

Zakończeniu roku szkolnego w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych

Autor zdjęcia: Archiwum OSWdDG w Olecku

Uczniowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Filipa Smaldone w Olecku spotkali się na uroczystym zakończeniu roku szkolnego, aby otrzymać świadectwa, wyróżnienie i nagrody. Dzień był pełen wzruszeń i wspomnień.
Po wprowadzeniu sztandaru, odśpiewaniu hymnu państwowego, głos zabrał dyrektor placówki Artur Sobolewski. Podziękował za pracę nauczycielom i wychowawcom, ale także rodzicom, którzy wspomagali nauczycieli w przekazywaniu wiedzy.
Osiąganie wysokiej jakości pracy naszej placówki jest możliwe dzięki zespołowi ludzi, z którymi dane mi było współpracowaćmówi dyrektor Artur Sobolewski.Kształcenie na odległość było dla wszystkich nowym doświadczeniem, ogromnym wyzwaniem, zmaganiem ze sprzętem, nowymi technologiami, z organizacją nauki w warunkach domowych. Musieliśmy podejmować zupełnie nowe działania, nie mając w tym zakresie żadnych przykładów ani doświadczeń. To był na pewno trudny rok. Dla uczniów ze względu na sposób nauki i dla nauczycieli oraz dyrekcji placówki ze względu na jej organizację.

Natomiast przewodnicząca Rady Rodziców Magdalena Wojnowska złożyła podziękowania dyrekcji oraz wszystkim pracownikom placówki za trud, wychowanie za okazane serce oraz wsparcie.


Świadectwa, wyróżnienia i nagrody


Później uczniowie odebrali świadectwa, wyróżnienia i nagrody. Dyrektor Sobolewski przyznał pięciu uczniom stypendia za wyniki w nauce (Patryk Tumanowicz, Jakub Chromy, Jan Eryk Niedźwiecki, Michał Mrozowski, Magda Klimko) i trzem za wyniki w sporcie (Dawid Jankowski, Damian Kasperuk, Kamil Kowalewski). Pożegnano również absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia i szkoły przysposabiającej do pracy. Rada Pedagogiczna przyznała świadectwo promocyjne z wyróżnieniem Patrykowi Tumanowiczowi, uczniowi klasy VII szkoły podstawowej.
Odbyła się też część artystyczna. Z programem artystycznym wypełnionym piosenkami wystąpił Patryk Szczepanik.

Uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy podziękowali za wieloletnie zaangażowanie w edukację i wychowanie, za każdy dzień spędzony z uczniami, za cierpliwość i wyrozumiałość, za uśmiech, za dobre słowo, za życiową mądrość i otwarte serce, za wiedzę oraz za mądre i ciekawe lekcje - Arturowi Sobolewskiemu, kończącemu 25. rok trudnej, ale jakże satysfakcjonującej pracy na stanowisku dyrektora OSWdDG im. św. Filipa Smaldone w Olecku.

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5