Znajdź oferty
ze swojego regionu

księgowa

Data ostatniej modyfikacji: 2024-01-02 09:12:21

Akwedukty Sp. z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko
GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ/ KADROWEJ


• Miejsce pracy: Różnowo 25a, 11-001 Dywity
• Wymagania:
Kandydat na stanowisko:
1) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
2) nie był/-a prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
3) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
4) spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończył/-a ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończył/-a średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana/-y do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
Ponadto kandydat powinien być dyspozycyjny, komunikatywny, posiadać umiejętność pracy w zespole.

Wybrana osoba będzie pracować na całkowicie samodzielnym stanowisku, będzie prowadzić pełną księgowość, obsługiwać konto bankowe, kadry i płace, ponadto będzie pracownikiem odpowiedzialna za:
 sporządzanie sprawozdań finansowych według określonych standardów,
 opracowanie planu kont zgodnie z określonymi standardami sprawozdawczymi, wymogami kontrolingu oraz prawem podatkowym,
 procedurę potwierdzania sald z kontrahentami, rozliczanie inwentaryzacji aktywów firmy, prowadzenie wszystkich ewidencji księgowych,
 przygotowywanie sprawozdań i raportów na potrzeby zarządu, banków oraz instytucji zewnętrznych,
 nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych,
 kontaktowanie się i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (Gminą Dywity, US, ZUS, GUS, NBP),
 nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych,
 nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem finansowym,
 prowadzenie dokumentacji zatrudnionych pracowników,
 rozliczenie czasu pracy,
 wypłatę wynagrodzeń,
 przygotowywaniem dokumentów kadrowych oraz kontrolą nad przestrzeganiem Kodeksu Pracy,
 inne zadania zlecone przez przełożonego.

Oferujemy:
 rodzaj zatrudnienia: umowa na okres próbny- 3 miesięczny,
 wymiar etatu: w pełnym wymiarze,
 pracę w doświadczonym zespole,
 wynagrodzenie podstawowe,
 przyjazną atmosferę pracy.

Kontakt:
Pracodawca: gminna Spółka komunalna
Akwedukty Sp. z o.o.,
Różnowo 25a,
11-001 Dywity
telefon: 89 539 30 00

Sposób aplikowania: Bezpośrednio do pracodawcy.
Wymagane dokumenty: LIST MOTYWACYJNY, CV
Powyższe dokumenty winne być opatrzone klauzulą:
,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).’’

PODANIA KIEROWAĆ PROSZĘ NA ADRES MAILOWY:
puk.magdalena.klach@pukdywity.pl lub do siedziby Spółki

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY

Magdalena Klach Chęcmanowska

Różnowo

Ogłoszenie archiwalne

Ogłoszenia Mogą Cię zainteresować również:

Ostróda 180 zł

Sprzedam drewno

Morąg

Kupię garaż

warmińsko-mazurskie 120000 zł

Sprzedam Dom 950 m2 - NOWA WIEŚ