Uczniowie z powiatu nowomiejskiego odbiorą dziś stypendia Prezesa Rady Ministrów

2022-11-23 08:56:19(ost. akt: 2022-11-23 09:06:30)

Autor zdjęcia: Alina Laskowska \ Stanisław Ulatowski

W salu koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu odbędzie się dziś wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2022/2023.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów wynosi 300 zł miesięcznie.

Na liście stypendystów są uczniowie z naszego powiatu:
Filip Florenc - Technikum im. Noblistów Polskich w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku
Patrycja Gawryszewska - Technikum im. Noblistów Polskich w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku
Roksana Różankowska - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. C. K. Norwida.

Serdecznie gratulujemy!

red.
a.laskowska@gazetaolsztynska.pl

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5