Komitet wspierał i nadal wspiera nowomiejski szpital

2022-09-22 19:05:43(ost. akt: 2022-09-23 19:51:53)
Videogastroskop zakupiono za fundusze Komitetu Rozbudowy Szpitala

Videogastroskop zakupiono za fundusze Komitetu Rozbudowy Szpitala

Autor zdjęcia: Stanisław R. Ulatowski

W tym roku mijają 33 lata od założenia Komitetu Rozbudowy Szpitala w Nowym Mieście Lubawskim, którego nadrzędnym celem było i jest do dzisiaj, gromadzenie środków finansowych na potrzeby szpitala.
Przypomnijmy, że wszystko rozpoczęło się od koncepcji młodych, zdolnych i ambitnych lekarzy, którzy postanowili stworzyć coś, co pomoże przetrwać szpitalowi przez bardzo trudny wówczas czas transformacji po 1989 roku.
W czerwcu 1989 roku dokonano opracowania statutu, który został przyjęty 22 czerwca 1989 roku przez 18 - osobowy Komitet Założycielski. Tego samego roku, 15 listopada, komitet przyjął nazwę Komitet Rozbudowy Szpitala, otrzymując akceptację oraz wpis w Rejestrze Sądu Wojewódzkiego w Toruniu. Od tej chwili rozpoczęła się działalność statutowa polegająca głównie na gromadzeniu środków pieniężnych na rozbudowę i modernizację szpitala. Przyjęto wówczas różne formy pozyskiwania funduszy, między innymi przez dobrowolne wpłaty od darczyńców, prowadzenie kasy pożyczkowej, sklepiku przy szpitalu, apteki przyszpitalnej, wykonywanie odpłatnych badań ambulatoryjnych, prób wysiłkowych, badań hormonów tarczycy. W ten sposób pojawiały się pierwsze środki pieniężne pozwalające na zakup najpilniejszych rzeczy dla oddziałów szpitalnych. Do dnia dzisiejszego zmieniła się diametralnie forma pozyskiwania funduszy i są to głównie pieniądze z odpisu 1- procentowego podatku PIT, wyroków sądowych, rozprowadzanych cegiełek i wpłat od osób indywidualnych oraz od firm.
Ze sprawozdania komitetu za rok 2021dowiadujemy się, że wpływy za 2021 rok z 1 - procentowego odpisu podatku PIT wyniosły 72.758 złotych. Nawiązki z wyroków sądowych przekazane na rzecz komitetu wynosiły 704 złote, natomiast za cegiełki zebrano 445 złotych. Ogółem daje to kwotę 73. 907 złotych.
Wydatki, które odnotował komitet w 2021 roku, to przekazane 20 tysięcy złotych dla szpitala w Nowym Mieście na zakup cyfrowego systemu do pracowni rentgenowskiej (pierwsza rata), gdyż koszt całości urządzenia wyniósł 102.500 złotych. Ponadto kwotę 994 złotych przeznaczono na druk kalendarzyków promujących działalność komitetu. W wydatkach odnotowano także opłaty bankowe w wysokości 183 złote.

ROMUALD KOSZEWSKI przewodniczący Komitetu Rozbudowy Szpitala

W roku bieżącym przekazaliśmy szpitalowi kwotę 56 tysięcy złotych na pierwszą ratę zakupu videogastroskopu do pracowni endoskopii. Z tytułu 1 – procentowego odpisu podatku pozyskaliśmy 111.816 złotych. Firma Expom z Kurzętnika przekazała komitetowi 3 tysiące złotych na zakup urządzeń holterowskich. Obecnie na koncie Komitetu rozbudowy szpitala posiadamy 122 tysiące złotych i nadal liczymy na otwarte serca mieszkańców naszego powiatu i nie tylko — zwraca się z apelem, Romuald Koszewski, przewodniczący komitetu.
Za pośrednictwem gazety, Romuald Koszewski dziękuje przede wszystkim darczyńcom indywidualnym, dyrekcji szpitala w Nowym Mieście oraz personelowi placówki medycznej za wspieranie działalności komitetu.
Podziękowania kieruję także do władz wszystkich samorządów nowomiejskich, za pomoc w realizacji naszych przedsięwzięć. Ponadto wyrazy uznania przekazuję wszystkim członkom komitetu, a jest ich czterdzieścioro, za społeczną pracę — dodaje Romuald Koszewski.
Stanisław R. Ulatowski

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5