Sprawca przemocy domowej został ukarany

2022-04-05 16:31:10(ost. akt: 2022-04-05 16:36:06)

Autor zdjęcia: Stanisław R. Ulatowski

Nowomiejscy policjanci wydali nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia dla 41-letniego mieszkańca miasta, który podejrzany jest o stosowanie przemocy domowej wobec swojej matki.
W niedzielę (03.04.22r.) policjanci interweniowali na terenie Nowego Miasta Lubawskiego wobec sprawcy przemocy domowej, który miał stosować przemoc nad swoją matką. Mężczyzna został zatrzymany. Policjanci sporządzili niebieską kartę i po analizie zebranego materiału w tej sprawie podjęli decyzję o wdrożeniu procedury nakaz/zakaz.
 
Wobec 41 – latka wydano wczoraj nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania, w którym mieszkał z pokrzywdzoną i zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Mężczyzna w obecności policjantów mógł zabrać tylko niezbędne rzeczy osobiste i musiał się wyprowadzić.
 
„Od 30 listopada 2020 roku weszły w życie przepisy ustawy z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 956).
Na ich podstawie Policja otrzymała nowe uprawnienie w postaci możliwości wydania wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Zgodnie z nowymi uregulowaniami, policjant ma prawo wydać nakaz lub zakaz: podczas interwencji podjętej we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego bezpośrednim otoczeniu; w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie (w szczególności w wyniku zgłoszenia przez osobę dotkniętą przemocą w rodzinie, kuratora sądowego lub pracownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, w związku z wykonywaniem ustawowych obowiązków).
 
W okresie obowiązywania nakazu lub zakazu Policja jest zobowiązana do co najmniej trzykrotnego sprawdzenia, czy nakaz lub zakaz nie jest naruszany, przy czym pierwsze sprawdzenie odbywa się następnego dnia po wydaniu nakazu lub zakazu. W przypadku niestosowania się osoby do wydanego przez Policję zakazu lub nakazu ustawodawca przewidział sankcje w kodeksie wykroczeń (czyn zabroniony art. 66b), który przewiduje karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny i zastosowanie trybu przyspieszonego wobec sprawcy tego wykroczenia.
 
Nakaz lub zakaz będą tracić moc po upływie 14 dni od wydania, chyba że w czasie ich obowiązywania sąd udzieli zabezpieczenia w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Zobowiązania utracą również moc w przypadku, gdy osoba stosująca przemoc w rodzinie, wobec której wydano nakaz lub zakaz, zostanie zatrzymana w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, a następnie zastosowany zostanie wobec niej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania lub nakazania okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym. 

KPP Nowe Miasto

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5