Będzie nowy rynek, ale trzeba uzbroić się w cierpliwość

2021-11-23 12:02:42 (ost. akt: 2021-11-23 12:12:03)
Widok rewitalizowanego rynku Nowego Miasta Lubawskiego

Widok rewitalizowanego rynku Nowego Miasta Lubawskiego

Autor zdjęcia: Stanisław R. Ulatowski

Trwają prace przy rewitalizacji rynku w Nowym Mieście. Inwestycja przynosi utrudnienia mieszkańcom, jak i kierowcom oraz kupcom.
Dokładnie czwartek 10 czerwca 2021 roku Józef Blank, burmistrz miasta w obecności Damiana Artuszewskiego, swego zastępcy podpisał umowę z Wojciechem Hilgerem, członkiem zarządu firmy drogowo - budowlanej z Grudziądza na wykonanie rewitalizacji nowomiejskiego rynku. Prace firma rozpoczęła....
Tu warto przypomnieć, że projekt realizowany jest w ramach Ponadlokalnego Programu Rewitalizacji Miast Cittaslow w naszym regionie. Szeroki zakres prac, które są wykonywane niesie za sobą sporo utrudnień dla mieszkańców, kierowców i kupców.
Jakie więc elementy infrastruktury rynku zobaczymy po zakończeniu prac rewitalizacyjnych? Wykonane zostaną nowe, znaczenie szersze niż obecne chodniki z płyt granitowych, przy czym projektowana ich szerokość wyniesie 6 - 8 metrów. Jezdnia zbudowana będzie z dotychczasowej kostki kamiennej o szerokości 5 metrów na pierzei wschodniej i północnej, natomiast 3,5 metra jezdnia będzie miała wzdłuż pierzei południowej i zachodniej.
Wiele dyskusji wywołuje przyszły plac parkingowy. Miejsce do parkowania będzie miało nawierzchnię z kostki kamiennej prostokątnej i pomieści 85 miejsc postojowych. Parking ma być dwurzędowy z drogą wewnętrzną, a zlokalizowany będzie od strony wschodniej i północnej. Pozostała część placu utwardzona będzie z zastosowaniem płyt granitowych i ma być przeznaczona na cele rekreacyjne, wypoczynek i działania kulturalne.
Na stronie zachodniej rynku widać już zarysy fontanny posadzkowej wyposażonej, która w przyszłości wyrzucać będzie podświetloną wodę z 57 dysz.

Nowy rynek nie będzie miał charakteru tzw. betonozy, bo takie przypuszczenia niektórzy snują. Po obu stronach dawnego kościoła ewangelickiego nasadzonych zostanie 10 dużych rozmiarów lip. Dodatkowo zieleń znajdzie się wzdłuż jezdni. Będą to niewysokie drzewa o kulistej koronie, a ponadto zieleń nasadzona ma być w ozdobnych w skrzyniach. Na rynku zamontowane będzie nowe oświetlenie terenu w formie stylizowanych słupów i opraw oświetleniowych. W przestrzeni placu znajdą się ławki, kosze, stojaki rowerowe i ozdobna pompa ręczna.
Jaki jest obecnie zakres zrealizowanych prac? Pytamy o to Damiana Artuszewskiego, wiceburmistrza Nowego Miasta. — Rozebrane zostały stare nawierzchnie i inne elementy dotychczasowego wyposażenia na ponad połowie powierzchni rynku, wykonana została żelbetowa podziemna niecka fontanny i wymieniono kanalizację deszczową i sieć wodociągów w jezdniach od strony południowej. Wykonano część sieci elektrycznych na potrzeby nowego oświetlenia i studni z gniazdami zasilającymi na potrzeby nowego zagospodarowania placu rynku — wyjaśnia wiceburmistrz.
Ponadto na znacznej części rynku została ułożona podbudowa konstrukcyjna z kruszywa łamanego pod nawierzchnie z kostki i płyt granitowych. Wiemy, że kruszywa tego o brunatnej barwie zwieziono w ilości 40 wagonów kolejowych ze Śląska.
W tym roku planowana są dalsze roboty rozbiórkowe i kolejna wymiana kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej oraz wykonanie podbudowy z kruszywa na pozostałym obszarze rynku. Wczesną wiosną maja się rozpocząć prace w zakresie układania nowych nawierzchni jezdni, chodników i placu centralnego.
Zgodnie z zawarta umową termin zakończenia całości robót budowlanych został przewidziany do końca lipca 2022 roku. Wartość robot oblicza się na ponad 11 milionów złotych, przy czym dofinansowanie z funduszy unijnych ma wynieść około 5,5 miliona złotych.
Stanisław R. Ulatowski

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5