Rolnicy, mieszkańcy i goście w Chroślu dziękowali za plony [ZDJĘCIA]

2021-09-14 11:44:11 (ost. akt: 2021-09-14 12:32:24)

Autor zdjęcia: Alina Laskowska

W minioną niedzielę, 12 września 2021, odbyły się dożynki gminy Nowe Miasto Lubawskie. Tegorocznym gospodarzem gminnego święta plonów było Chrośle.
Dziękczynienie za plony na koniec żniw i zbiorów sięga w Polsce prawdopodobnie aż do XVI wieku. Zazwyczaj obchodzono je w drugiej połowie września, dziś zbiory odbywają się dużo szybciej, stąd też i dożynki świętuje się od końca sierpnia do połowy wrześniowych dni. Dożynki gminne w Chroślu, odbyły się 12 września 2021 roku i rozpoczęły się od mszy świętej dziękczynnej, podczas której rolnicy, mieszkańcy i goście dziękowali Bogu na plony. Ta wyjątkowa msza polowa odbyła się na placu przy świetlicy wiejskiej w Chroślu.

Zachowana była piękna tradycja, gdzie z ostatnich kłosów, owoców, kwiatów czy nasion gospodynie i dziewczęta wiły piękne, pomysłowe wieńce, często zawierające symbole religijne. Wieńce dożynkowe zaprezentowane w Chroślu to prawdziwe dzieła sztuki. Tradycyjnie odbył się konkurs na najpiękniejszy wieniec, w którym udział wzięło 6 sołectw. Tytuł najpiękniejszego przypadł sołectwu Chrośle, drugi w kolejności był wieniec z Gwiździn, a trzeci z Lekart. Pozostałe wieńce otrzymały wyróżnienia.

Nagrodzone zostały także panie, które wyróżniają się aktywnością na rzecz swoich lokalnych społeczności. Gratulacje i wyróżnienie odebrała Irena Milkowska z KGW Chrośle i Teresa Schramke z KGW Jamielnik.

Dożynki to także okazja do nagrodzenia rolników. W tym roku, wójt gminy Nowe Miasto, Tomasz Waruszewski, najpierw odwiedził, a podczas dożynek nagrodził cztery rodziny rolników.

Wyróżnienie otrzymali państwo Grzegorz i Magdalena Kwiatkowscy z Chrośla, którzy od 19 lat wspólnie prowadzą gospodarstwo. Zajmują się głównie hodowlą drobiu. Prawdopodobnie tradycja zostanie w rodzinie podtrzymana - córka państwa Kwiatkowskich, Kamila, wiąże bowiem swoją przyszłość właśnie z rolnictwem. Uczęszcza do średniej szkoły rolniczej w Kurzętniku.

Kolejna wyróżniona rodzina to państwo Serafin i Sylwia Makowscy z Lekart, którzy wspólnie z rodzicami prowadzą 22 ha gospodarstwo rolne. Zajmują się głównie hodowlą bydła mlecznego. Rocznie produkują średnio 200 tys. litrów mleka. Cały czas inwestują w swoje gospodarstwo, państwo Makowscy korzystają m.in. z programów dla Młodych Rolników, ułatwiających start w prowadzeniu gospodarstwa. Pan Serafin od początku wiedział, że swoją przyszłość zwiąże z rolnictwem.

Trzecimi gospodarzami, którzy zostali wyróżnieni przez włodarza gminy zostali państwo Tomasz i Katarzyna Lesińscy z Bratiana, którzy wspólnie prowadzą kilkudziesięcio hektarowe gospodarstwo, które pan Tomasz przejął po swoich rodzicach. Wcześniej zajmował się produkcją drobiu, obecnie hoduje trzodę chlewną.

Wyróżnienie otrzymali jeszcze państwo Dariusz i Barbara Kopańscy z Gwiździn, którzy zajmują się przede wszystkim hodowlą trzody chlewnej i produkcją roślinną. Wcześniej Pan Dariusz prowadził gospodarstwo wspólnie z rodzicami, teraz to on jest właścicielem i wspólnie z żoną gospodarzą już 16 lat. Oprócz hodowli i produkcji roślinnej państwo Kopańscy zajmują się także świadczeniem usług rolniczych dla innych gospodarzy m.in koszenie zbóż, kukurydzy itp.

Starostami dożynek w tym roku byli: Lucyna Miecznikowska oraz Piotr Grunberg, którzy na ręce wójta gminy Nowe Miasto, Tomasza Waruszewskiego, złożyli chleb, ważny dożynkowy symbol. Chleb to nie tylko symbol pożywienia, ale także dostatku i pomyślności. Szacunek dla chleba jest do dziś bardzo ważnym elementem naszego dziedzictwa kulturowego. Zgodnie z tradycją rolnicy wręczają bochen chleba, upieczonego z mąki pochodzącej z ostatnich zbiorów, gospodarzowi dożynek.

Podczas święta plonów w Chroślu nie zabrakło życzeń, przemówień i gości. Dziękczynienie w gminie Nowe Miasto ma dziś szczególny wymiar. To właśnie tu są największe problemy w rolnictwie, dlatego tegoroczne dożynki w Chroślu przepełnione były nadzieją. Jest wiara, wspólnota i determinacja. I właśnie taki wydźwięk miały przemówienia zaproszonych gości, wśród których znalazł się marszałek województwa warmińsko - mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, poseł na Sejm RP Zbigniew Ziejewski, Andrzej Ochlak, starosta powiatu nowomiejskiego, Jan Rochewicz z Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej oddział Nowe Miasto Lubawskie, przedstawiciele jednostek powiatowych oraz sołtysi gminy Nowe Miasto.

Podczas trwania dożynek można było posmakować dań przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich gminy Nowe Miasto Lubawskie. Na scenie zaprezentował się Teatr Muzyczny HALS z Gdynia oraz zespół FASTER. Zabawa pod chmurką trwała do późnych godzin wieczornych.

Podczas święta plonów w Chroślu można było się spisać w ramach Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań, funkcjonował także punkt szczepień przeciw COVID19. Nie brakowało stoisk i atrakcji dla dzieci. Nad bezpieczeństwem czuwali druhowie z lokalnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dożynki to nie tylko święto dziękczynienia, lecz również okazja do przypomnienia sobie, jak przemienny jest rytm życia, to czas na refleksję nad jego zmiennością i różnorodnością życia: narodziny i śmierć, koniec zimy i nadejście wiosny, zasiew i zbieranie plonów. A to pozostaje wciąż niezmienne.


Alina Laskowska
a.laskowska@gazetaolsztynska.pl

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5