Zwyczajni - niezwyczajni druhowie z Łąkorza

2021-04-19 15:56:02 (ost. akt: 2021-04-30 18:39:20)

Autor zdjęcia: Alina Laskowska

Ochotnicza Straż Pożarna z Łąkorza jest niezwykle aktywną jednostką i bierze udział w wielu akcjach. Ma nowoczesny sprzęt.
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Łąkorzu powstała oficjalnie w 1923 roku, choć istnieją przesłanki do twierdzenia, że działała już przed I wojną światową. Do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego została włączona od 1995 roku. Obecnie zrzesza 43 osoby, z czego 26 posiada uprawnienia do działań w akcjach ratunkowo - gaśniczych.
— Ochotnicy biorący czynny udział w akcjach, starają się sukcesywnie podnosić kwalifikacje, poświęcając swój czas na specjalistyczne szkolenia — opowiada Marek Szychowski, prezes jednostki. — Na przestraszeni ostatnich dziesięciu lat OSP wyjeżdżała średnio do 40 interwencji rocznie. Były to pożary, wypadki i kolizje drogowe, udzielenie pierwszej pomocy czy usuwanie skutków gwałtownych zjawisk atmosferycznych (wichur i ulew) oraz działania interwencyjne dotyczące owadów błonkoskrzydłych czy otwarcia mieszkań — dodaje prezes.
— Zdarzały się też interwencje nietypowe, takie jak pomoc w odnalezieniu i wydobyciu zagubionego autokaru z lasu, wyciąganie dzika z jeziora czy przypadek palących się jajek w lodówce — dodaje Zygmunt Żuchliński, naczelnik OSP Łąkorz.
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Łąkorzu na wyposażeniu posiada średni samochód ratunkowo - gaśniczy volvo. Prócz Jednostki Operacyjno - Technicznej prowadzi również Żeńską, Męską oraz Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. Poza działalnością przeciwpożarową bierze także aktywny udział w życiu społecznym. Pomaga przy organizacji uroczystości samorządowych, kościelnych, imprez sportowych. Bierze udział w inicjatywach społeczności lokalnej - jarmarkach, festynach i piknikach miejscowych stowarzyszeń i instytucji. Udziela się także charytatywnie, organizując zbiórki pieniężne oraz biorąc udział w akcjach dobroczynnych. OSP Łąkorz współpracuje też ze szkołami. W ramach programu "Ratujemy i uczymy ratować" strażacy uczą udzielania pierwszej pomocy oraz przygotowują dzieci i młodzież do Konkursu Wiedzy Pożarniczej.

Decyzją Czytelników i Internautów OSP Łąkorz została najpopularniejszą jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w powiecie nowomiejskim i drugą w regionie warmińsko - mazurskim.


Na drugim miejscu Plebiscytu "Gazety Nowomiejskiej" znalazła się jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Mroczna, a podium zamyka OSP Lorki — obie jednostki są z terenu gminy Grodziczno.

Alina Laskowska
a.laskowska@gazetaolsztynska.pl


2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5