Ile zarobili radni gminy Janowiec Kościelny?

2023-11-20 13:00:00(ost. akt: 2023-11-20 08:21:56)
Rada gminy Janowiec Kościelny

Rada gminy Janowiec Kościelny

Autor zdjęcia: Halina Rozalska

Radni rady gminy mają obowiązek składania oświadczeń majątkowych, które są umieszczane na stronie internetowej gminy. Są one jawne. Publikujemy dochody radnych Rady Gminy w Janowcu Kościelnym.
MARIANNA MALINOWSKA - przewodnicząca rady
1. Zasoby pieniężne
— w walucie polskiej — 32.500 zł
2. Nieruchomości
— dom o pow. 120 m2 o wart. 250.000 zł
— mieszkanie o pow. 40,64 m2 o wart. 350.000 zł, majątek osobisty
3. Gospodarstwo rolne o pow. 43.2680 ha, wartość —1.200.000 zł
— rodzaj zabudowy: budynek gospodarczy, stodoła
4. Inne nieruchomości:
— działka, na której posadowiony jest dom o pow. 0,54ha wliczona do ogólnej powierzchni gruntów
— miejsce postojowe w garażu wielostanowiskowym oraz komórka lokatorska przynależna do mieszkania o łącznej wartości — 20.000 zł, majątek osobisty

DOCHODY:
— z gospodarstwa rolnego — 100.000 zł
— dieta przewodniczącej rady — 22.800 zł
ŁĄCZNY DOCHÓD
— 122.800 zł

MARCIN WESOŁOWSKI - wiceprzewodniczący rady
1. Zasoby pieniężne
— w walucie polskiej — 24.800 zł
2. Nieruchomości — nie dotyczy

DOCHODY
— z tytuły zatrudnienia —103.516,66zł
— dieta wiceprzewodniczącego rady — 13.200 zł
ŁĄCZNY DOCHÓD
— 116.716,66 zł

MICHAŁ BORKOWSKI
1. Zasoby pieniężne
— w walucie polskiej — 27.594,01 zł
2. Nieruchomości
— mieszkanie o pow. 70,46 m2 z udziałem w wartościach wspólnych do gruntu w następujących działkach
> 34/28 o obszarze 0,0255 ha, w wymiarze 1/35 części w prawie własności, 34/22 o obszarze 0,1577ha - udział 1/35, 34/24 o obszarze 0,0418 ha - udział 1/35, 34/29 o obszarze 0,0431 ha - udział 1/19, 34/30 o obszarze 0,0887 ha - udział 1/8. Łączna wartość nieruchomości (mieszkania) wraz z udziałami w w/w działkach wynosi — 120.000 zł. (współwłasność małżeńska)
DOCHODY
— wynagrodzenie za pracę — 33.120,00 zł
— dieta wiceprzewodniczącego rady — 9.100 zł

ŁĄCZNY DOCHÓD
— 42.200 zł

BOŻENA DUCHNA
1. zasoby pieniężne
— w walucie polskiej — 378 067,58 zł
2. Nieruchomości
— dom o pow. 90 m2 o wart. 300.000 zł, współwłasność małżeńska
— gospodarstwo rolne o pow. 16,0721 ha o wart. 1.500.000 zł
> rodzaj zabudowy: 2 obory, stodoła, dom mieszkalny (wyżej wymieniony), współwłasność małżeńska
> dochód — 220.000 zł
DOCHODY
— z gospodarstwa rolnego — 220.000 zł
— dieta radnej — 9.100 zł
ŁĄCZNY DOCHÓD
— 229.100,00 zł

PAULINA GÓRNA zd. KOŁAKOWSKA
1. zasoby pieniężne
— w walucie polskiej — 20.000 zł
2. Nieruchomości
— dom o pow. 90 m2, o wart. 300.000 zł, majątek osobisty
— gospodarstwo rolne o pow. 13,5396 ha, o wart. 500.000 zł
> rodzaj zabudowy: dom mieszkalny, obora, stodoła, pomieszczenie gospodarcze, majątek osobisty
> dochód — 45.000 zł

DOCHODY
— z gospodarstwa rolnego — 45.000 zł
— dopłaty rolnicze — ok. 17.500 zł
— dieta radnej — 7.800 zł
ŁĄCZNY DOCHÓD
— 70.300 zł

KAROL KRAJEWSKI
1. Zasoby pieniężne
— w walucie polskiej — 24.621,55 zł
— lokata — 800.000 zł
2. Nieruchomości
— gospodarstwo rolne o pow. 147,2108 ha o wart. 5.000 000 zł, w tym: 66,5602 ha - majątek osobisty, 80,6506 - współwłasność małżeńska
> dochód — 650.000 zł

3. Działalność gospodarcza prowadzona osobiście — usługi rolnicze
— przychód — 62.656 zł
— dochód — 0 zł

DOCHODY
— z gospodarstwa rolnego — 650.000 zł
— dieta radnego — 7150 zł
ŁĄCZNY DOCHÓD
— 657.150,00 zł

TERESA NOWOSIELSKA zd. ANTCZAK
1. Zasoby pieniężne
— w walucie polskiej — 196.313,53 zł
2. Nieruchomości
— dom o pow. 138m2, wart. 160.000 zł, współwłasność małżeńska
— gospodarstwo rolne o pow. 28,36 ha o wart. 1.200.000 zł, współwłasność małżeńska
> rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny (z pkt 2), obora, stodoła o łącznej wartości wraz z inwentarzem — 1.200.000 zł, współwłasność małżeńska
3. DOCHODY
— z gospodarstwa rolnego — 160.000 zł
— dieta radnego — 9.100 zł
— emerytura — 9.495,43 zł
ŁĄCZNY DOCHÓD
— 178.595,43 zł

JOLANTA OLSZEWSKA zd. FYDRYCH
1. Zasoby pieniężne
— w walucie polskiej — 25.000 zł
2. Nieruchomości:
— dom o pow. 70 m2, wart. 150.000 zł (współwłasność)
— dom o pow. 150 m2, wart. 600.000 zł (współwłasność)
— dom o pow. 70 m2, wart. 30.000 zł (współwłasność)
— dom o pow. 70 m2, wart. 150.000 zł wraz z garażem
— gospodarstwo rolne o pow. 38,02 ha, wart. 2.500.000 zł
> rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, oboro-stodoła, kurnik, obora, współwłasność małżeńska
3. Inne nieruchomości:
— działka o pow. 0,59 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 150 m2 (wykazany wyżej), wart. 700.000 zł (akt notarialny - w drodze działu spadku na zasadzie współwłasności małżeńskiej)
— działka o pow. 0,88 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 70 m2 (wykazany wyżej), wart. 40.000 zł ( kt notarialny kupna na zasadzie własności małżeńskiej)
— działka o pow. 0,21 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 70 m2 (wykazany wyżej) o wart. 250.000 zł nabyta w drodze darowizny
3. DOCHODY
— z gospodarstwa rolnego — 200.000 zł
— dieta radnego — 10.800 zł
— działy specjalne produkcji rolnej — 99,38 zł
ŁĄCZNY DOCHÓD
— 210.899,38 zł

JADWIGA OPALIŃSKA zd. WIŚNIEWSKA
1. Zasoby pieniężne
— w walucie polskiej —21.000 zł
2. Nieruchomości:
— dom o pow. 86m2, wart. 100.000 zł (współwłasność małżeńska)
— gospodarstwo rolne o pow. 3,97 ha, wart. 120.000 zł
> rodzaj zabudowy: dom mieszkalny, obora, stodoła (współwłasność małżeńska)
> dochód — 0 zł (dzierżawa w zamian za rentę)
DOCHODY
— dieta radnej — 9.100 zł
— inkaso od zebranego podatku — 2595,20 zł
— renta — 16.477,24 zł
ŁĄCZNY DOCHÓD
— 28.172,44 zł

ROBERT ANDRZEJ RADZYMIŃSKI
1. Zasoby pieniężne
— w walucie polskiej — 89.628,85 zł
2. Nieruchomości
— dom o pow. 160 m2, wart. 275.000 zł (współwłasność)
— gospodarstwo rolne o pow. 1,78 ha, wart. 75.000 zł
> rodzaj zabudowy: stodoła, budynek gospodarczy (współwłasność)

DOCHODY
— z gospodarstwa rolnego — 0 zł
— emerytura — 75.343,04 zł
— dieta radnego — 9.300 zł
ŁĄCZNY DOCHÓD
— 84.643,04 zł

ANNA REMBOWSKA zd. PŁOSKA
1. Zasoby pieniężne
— w walucie polskiej — 57.529,59 zł
2. Nieruchomości
— dom o pow. 180 m2, wart. 400.000 zł
— gospodarstwo rolne o pow. 58,8541 ha, wart. 2.400.000 zł (majątek osobisty)
> rodzaj zabudowy: dom mieszkalny, 2 chlewnie, obora, stodoła, garaże, pomieszczenie magazynowe (majątek osobisty)
— dom o pow. 180 m2, o pow. 180 m2, wart. 300.000 zł (majątek osobisty)
DOCHODY
— z gospodarstwa rolnego — 283.319,00 zł
— dieta radnej — 8.300 zł
ŁĄCZNY DOCHÓD
— 291.619,00 zł

PIOTR ROGALSKI
1. Zasoby pieniężne
— w walucie polskiej — 242.000,00 zł (wspólnota majątkowa)
— w walucie obcej — 600,00 euro
— Pracowniczy Plan Kapitałowy — 12.1180,07 (wspólnota majątkowa)
2. Nieruchomości — nie dotyczy
DOCHODY
— umowa o pracę — 181.337,58 zł
— umowa zlecenie — 2.948,93 zł
— Koło Łowieckie, rekompensata kosztów polowania — 786,00 zł
— dieta radnego — 7.800 zł
— deputat pracowniczy: rola i użytki zielone w ilości 4,7156 ha - dopłaty bezpośrednie ARMiR — 5563,34 zł

ŁĄCZNY DOCHÓD
— 198.435,85 zł

EWA RUDZIŃSKA zd. TARWACKA
1. Zasoby pieniężne
— w walucie polskiej — 13.260,83 zł
2. Nieruchomości
— mieszkanie o pow. 143m2, wart. 150.000 zł (współwłasność małżeńska)
DOCHODY
— wynagrodzenie za pracę — 34.996,67 zł
— udział w posiedzeniach GKRPA — 1.200 zł
— dieta radnej — 10.400 zł
ŁĄCZNY DOCHÓD
— 46.596,67 zł

ANNA RYBACKA zd.GAWROŃSKA
1. Zasoby pieniężne
— w walucie polskiej — 30.000 zł
2. Nieruchomości
— dom o pow. 150 m2, wart. 250.000 zł (majątek osobisty)
DOCHODY
— renta rodzinna — 16.675,24 zł
— umowa o pracę — 72.705,72 zł
— granty — 8.179,10 zł
— dieta radnej — 10.900 zł
ŁĄCZNY DOCHÓD
— 108.460,06 zł

ELŻBIETA ŻEBROWSKA zd. MORAWSKA
1. Zasoby pieniężne
— w walucie polskiej — 26.707,72 zł
2. Nieruchomości
— gospodarstwo rolne o pow. 54,63 ha, wart. 2.000.000,00 zł
> zabudowa: budynek mieszkalny, obora, stodoła, spichlerz, garaż (współwłasność małżeńska)
DOCHODY
— z gospodarstwa rolnego — 70.000 zł
— z tytułu zatrudnienia — 48.414,69 zł
— dieta radnej — 10.400 zł
ŁĄCZNY DOCHÓD
— 128.814,69 zł

Halina Rozalska

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5