Posiedzenie Rady Powiatowej Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej powiatu nidzickiego

2021-11-09 16:00:00(ost. akt: 2021-11-09 14:24:45)

Autor zdjęcia: Nadesłane

W piątek 5 listopada br. w Nidzicy odbyło się czwarte posiedzenie Rady Powiatowej Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej powiatu nidzickiego zwołane przez Piotra Miecznikowskiego Przewodniczącego Rady Powiatowej Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie nidzickim.
Do udziału w posiedzeniu Rady zaproszeni zostali wszyscy przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa powiatu oraz przedstawiciele poszczególnych samorządów gminnych i starostwa powiatowego.

Tematem wiodącym obrad samorządu rolniczego była trudna sytuacja na rynku nawozów sztucznych, którą omówił Marek Wysocki reprezentujący firmę Luvena S.A.

Według informacji, które zostały przedstawione Radzie obecne ceny nawozów sztucznych wynikają głównie ze znaczącego wzrostu cen gazu, który stanowi aż 70 % kosztu w przypadku produkcji nawozów azotowych.

Kolejnym ważnym tematem, nad którym debatowali zgromadzeni członkowie Rady i zaproszeni goście było omówienie sytuacji epizootycznej powiatu nidzickiego w kontekście ASF i ptasiej grypy, którą przedstawił nowo mianowany Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy, Jarosław Wydrachowski.


Grzegorz Mróz, reprezentujący Biuro Powiatowe ARiMR, omówił stan realizacji zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za rok bieżący i wdrażania działań PROW, którymi zajmowało się biuro w Nidzicy.

Do udziału w posiedzeniu Rady zaproszony został również Witold Wojciechowski pełniący do niedawna funkcję Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nidzicy.

Członkowie Rady złożyli Witoldowi Wojciechowskiemu serdeczne podziękowania za oddaną pracę na rzecz rolnictwa, która trwała nieprzerwanie prawie ćwierć wieku.

Przewodniczący Rady Piotr Miecznikowski podczas swojego wystąpienia akcentował wyraźnie, iż inspekcja zmagała się z wieloma problemami podobnie jak sami rolnicy, którzy musieli przejść trudną drogę od czasu akcesji do struktur UE do chwili obecnej,dostosowując swoje gospodarstwa do obowiązujących przepisów prawa i standardów w produkcji rolnej.

- Wspólne zmagania udało się realizować w partnerskiej współpracy samorządu rolniczego i inspekcji weterynaryjnej kierowanej przez Witolda Wojciechowskiego – mówił Piotr Miecznikowski.

Witold Wojciechowski również podziękował samorządowi rolniczemu za te wspólne działania, które przyniosły zamierzone efekty, a Przewodniczącemu Rady Piotrowi Miecznikowskiemu pogratulował skuteczności i determinacji w podejmowaniu inicjatyw społecznych jako przykład podając ostatni ogromny sukces w postaci skutecznego oporu wobec utworzenia na terenie powiatu nidzickiego gigantycznego grzebowiska ptaków.

Podczas posiedzenia omówiono również przebieg obrad Walnego Zgromadzenia W-MIR, a Piotr Miecznikowski nadmienił, iż jako Członek Zarządu Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej monitoruje i zabiega o zmianę przepisów prawa umożliwiającą rolnikom, będącym na emeryturze, posiadać gospodarstwo podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych zawodów. Nie jest bowiem zrozumiałe dlaczego rolnik musi wyzbywać się dorobku życia, chcąc otrzymać zasłużoną emeryturę.

Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nidzickim Piotr Miecznikowski podziękował biorącemu udział w obradach Staroście Nidzickiemu Panu Marcinowi Palińskiemu za podjętą inicjatywę budowy stacji meteorologicznej w powiecie nidzickim.

Stacja powstanie w miejscowości Zabłocie Kanigowskie, będzie sfinansowana ze środków pochodzących z dofinansowania, które udało się pozyskać w wyniku skutecznego działania.

Koszt całkowity inwestycji wyniesie nieco ponad 70 000 PLN, z czego 50.000 PLN stanowi dofinansowanie z Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego, pozostałe środki to wkład własny Starostwa Powiatowego oraz wszystkich, czterech gmin powiatu nidzickiego zaangażowanych w to ważne z punktu widzenia rolników przedsięwzięcie, o które od dawna zabiegał samorząd rolniczy.

Michał Kawiecki
WMiR
OT w Szczytnie

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5