Z obrad rady gminy Janowo: wilki do odstrzału?

2021-10-13 10:00:00 (ost. akt: 2021-10-14 12:44:31)

Autor zdjęcia: UG Janowo

Wójt Grzegorz Napiwodzki złoży do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wniosek o wyrażenie zgody na odstrzał wilków w celu ograniczenia zagrożenia mieszkańców.
Wójt Grzegorz Napiwodzki poinformował, że poprawiony został stan techniczny drogi Muszki - Więckowo. Wyprofilowano jezdnię i nawieziono około 100 ton tłucznia.

Droga ta stała się objazdem w związku z prowadzonymi remontami na drodze 604. Wójt podkreślił, że w obecnej sytuacji należy dbać o jej stan techniczny.

Poinformował radnych, że został złożony do powiatowego budżetu obywatelskiego wniosek o trwałe oznakowanie Janowa. Projekt opiewa na kwotę 11.000 złotych.


Grzegorz Napiwodzki, w związku z licznymi przypadkami pogryzienia lub zagryzienia zwierząt gospodarskich przez wilki, złożył do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie wniosek na płoszenie wilków. Natomiast do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wniosek o wyrażenie zgody na odstrzał wilków w celu ograniczenia zagrożenia mieszkańców.

— Jeśli taką zgodę otrzymamy, to myśliwi z kół łowieckich działających na terenie gminy Janowo podejmą się odstrzału — mówił wójt.


Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku przedstawiła skarbnik gminy Ewa Czaplicka. Natomiast gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych w gminie Janowo przedstawiła kierownik GOPS Ewa Piechowiak.


Radni uchwalili zmiany w budżecie gminy na bieżący rok, wyrazili zgodę na dzierżawę, obecnemu dzierżawcy, nieruchomości na 5 lat bez przetargu. Sławomir Ciesielski przedstawił sprawozdanie z działalności klubu sportowego "Orzyc".


W punkcie wolne wnioski zgłoszono wniosek o to, żeby przy urzędzie gminy zrobić przejście dla pieszych.


Uzasadniono go tym, że ze względu na wysoki krawężnik, zwłaszcza niepełnosprawni i osoby starsze nie mają dobrego dostępu do urzędu.

Drugi wniosek dotyczył ul. Mławskiej, na której należałoby oczyścić chodnik i go wydłużyć. Podkreślono, że tamtędy dzieci chodzą do szkoły, a ruch jest obecnie bardzo natężony i zrobiło się niebezpiecznie. — Musimy zadbać o bezpieczną drogę dzieci do szkoły — argumentowano.


Zwrócono także uwagę na to, że skierowany do Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy wniosek o postawienie lustra przy ul. Przasnyskiej został odrzucony ze względu na to, że nie będzie ono skuteczne i problemu nie rozwiąże, to należałoby ograniczyć prędkość do 40 km/h, co zapewne spowolni ruch na zakręcie.

Wójt Grzegorz Napiwodzki odpowiedział, że są to drogi powiatowe i wnioski te zostaną skierowane do PZD w Nidzicy.2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5