Z obrad sesji rady miejskiej

2021-09-23 15:15:00(ost. akt: 2021-09-23 15:11:27)

Autor zdjęcia: Jakub Jankowski

23 września odbyła się kolejna sesja rady miejskiej w Nidzicy. Radni przyjęli 17 uchwał. Najwięcej emocji wzbudził projekt uchwały dotyczący wniesienia wkładu pieniężnego do PUGK na podwyższenie jej kapitału zakładowego. 6 radnych wstrzymało się od głosu.
Radni po dyskusji nad sprawozdaniem burmistrza z działalności międzysesyjnej i wysłuchaniu sprawozdania z działalności stałych komisji przystąpili do podejmowania uchwał, a było ich 17.

Większość dotyczyła sprzedaży lub dzierżawy nieruchomości będących własnością gminy.

Dokonali także zmian w budżecie gminy na 2021 rok i w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2036. Zmienili również uchwałę dotyczącą działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Najdłużej trwała debata nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nidzicy na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.

Zgodnie z projektem spółka miałaby być dofinansowana kwotą 12.000 złotych na podniesienie jej kapitału zakładowego. W wyniku tego podwyższenia gmina Nidzica objęłaby 24 nowo ustanowionych udziałów o wartości 500,00 złotych każdy.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, wstrzymało się od głosu 6 radnych

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5