Wypalanie traw jest niebezpieczne i niedozwolone

2021-04-26 19:25:00 (ost. akt: 2021-04-26 19:18:42)
Strażacy gaszą pożar suchej trawy w Komornikach

Strażacy gaszą pożar suchej trawy w Komornikach

Autor zdjęcia: Karol Wrombel

Porządki na działkach i w obrębie własnych posesji to częsty widok w porze wiosennej. Każdego roku w tym okresie dochodzi do pożarów spowodowanych wypalaniem traw i nieużytków rolnych.
Ryzyko takiego działania jest ogromne. Ogień jest żywiołem i nigdy nie możemy mieć pewności, że będziemy w stanie go opanować. Chwila nieuwagi, silniejszy podmuch wiatru czy ukształtowanie terenu mogą spowodować znacznie większy pożar.

Wiosna zdecydowanie nie powinna kojarzyć się z widokiem wypalanych traw. Niestety, zdarzają się takie sytuacje, a osoby stosujące takie praktyki swoje działanie tłumaczą tym, że to zabieg użyźniajacy glebę – co jest nieprawdą. Ogień jest żywiołem i nigdy nie możemy mieć pewności, że będziemy w stanie go opanować. Chwila nieuwagi czy silniejszy podmuch wiatru mogą spowodować znacznie większy pożar. Niekontrolowany ogień może łatwo przenieść się na zabudowania czy tereny leśne, powodując duże straty. Ogień może być niebezpieczny także dla osób postronnych oraz tych, które go wzniecają. Ponadto, dym z wypalanych łąk i nieużytków położonych przy drogach może poważnie ograniczyć widoczność kierowcom, co stwarza dodatkowe zagrożenie w ruchu drogowym.

Pamiętaj! Wypalanie traw jest niebezpieczne i niedozwolone! Określa to m.in.:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 8):

art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.

art. 131: „Kto...wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary…- podlega karze aresztu albo grzywny”.

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 45, poz. 435 ze zmianami):

art. 30 ust. 3 pkt. 3 "w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

1. rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
2. korzystania z otwartego płomienia,
3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych."

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje:
> wobec sprawcy można zastosować: karę aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł.

>„Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

>Dodatkowe sankcje zagrażają osobom, które doprowadziły do czyjejś śmierci – kara nawet do 12 lat więzienia.

Praktyka wiosennego wypalania traw jest procederem nielegalnym. Zanim zaczniesz wypalać trawę, pomyśl!
kpp

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5