Susza rolnicza pustoszyła pola rolnikom

2023-12-19 09:46:32(ost. akt: 2023-12-19 09:59:09)

Autor zdjęcia: nadesłane

15 grudnia w Jabłonce w powiecie nidzickim odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych W-MIR z powiatów: działdowskiego, nidzickiego, nowomiejskiego, szczycieńskiego, mrągowskiego.
Obradom przewodniczy Piotr Miecznikowski - członek Zarządu W-MIR i jednocześnie Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nidzickim.

Podczas obrad omawiana była głównie sytuacja bieżąca w rolnictwie, którą przedstawił zebranym Prezes W-MIR Romuald Tański oraz Zbigniew Ziejewski - Poseł na Sejm RP i jednocześnie Delegat do Walnego Zgromadzenia W-MIR z powiatu nowomiejskiego.

Kończący się rok 2023 był doskonałą okazją do podsumowania sytuacji w rolnictwie przez zgromadzonych na obradach rolników, którzy w samorządzie rolniczym reprezentują pięć powiatów naszego województwa.

Rolnicy pracujący społecznie w samorządzie rolniczym nie kryli swojego niezadowolenia z sytuacji jaka dotknęła ich gospodarstwa w związku z działaniami wojennymi Rosji na Ukrainie. Dramatyczna sytuacja na rynku zbóż była oczywiście podczas tej części dyskusji tematem wiodącym, ale niejedynym – mówił o tym obszerniej Prezes W-MIR Romuald Tański.

Susza rolnicza, która po raz kolejny dotkliwie pustoszyła pola rolników również w tym sezonie i doprowadziła kolejny raz do zubożenia gospodarstw rolnych też była przedmiotem szerokiej dyskusji zebranych – mówił o tym członek Zarządu W-MIR Piotr Miecznikowski.

Istotne problemy odnoszące się do sektora produkcji rolnej w kontekście podjętych decyzji politycznych prezentował Poseł na Sejm RP i jednocześnie członek Walnego Zgromadzenia W-MIR Zbigniew Ziejewski przedstawiając obecną sytuację prawną dotyczącą dysponowania portami morskimi, które jak wiemy przeszły w ręce koncernów zagranicznych i będą decydowały o cenach eksportowanych płodów rolnych. Według oświadczenia Posła na Sejm RP Zbigniewa Ziejewskiego obecnie będą rozpatrywane ewentualne możliwości wycofania się z umów podpisanych przez poprzednie władze RP.

Rolnicy pomimo bardzo trudnej sytuacji i braku przesłanek napawających optymizmem nie tracą nadziei i liczą, iż nowy rok przyniesie „lepszy plon” w związku z powyższym podczas obrad zapoznali się również z ofertami firm komercyjnych dostarczających środki do produkcji rolnej. Niebawem rozpocznie się kolejny sezon w rolnictwie i pozostaje nam wierzyć, iż nadchodzący nowy rok przyniesie nowe perspektywy na rzecz poprawy ekonomii w tej ważnej z wielu względów gałęzi gospodarki naszego kraju.

Michał Kawiecki
Kierownik OT
WMiR w Szczytnie

Obrazek w tresci

Obrazek w tresci

Obrazek w tresci

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5