XV-lecie nadania Szkole Podstawowej w Pieckach imienia Karola Wojtyły

2023-05-19 18:57:36(ost. akt: 2023-05-19 19:19:32)

Autor zdjęcia: Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Pieckach

Piętnastą rocznicę nadania imienia naszej szkole obchodziliśmy 17 maja 2023 roku. Już w kwietniu rozpoczęto przygotowania. W działania zaangażowana była cała społeczność szkolna.
Dzień ten został zaplanowany jako Święto Szkoły, które swoją obecnością zaszczycili Kurator Oświaty, mediatorki Sądu Okręgowego w Olsztynie, przedstawiciele władz samorządowych szczebla gminnego i powiatowego, zaprzyjaźnionych placówek oświatowych, Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Posterunku Policji w Pieckach, emerytowani dyrektorzy szkoły oraz przewodnicząca Rady Rodziców.

Obchody rozpoczęły się uroczystym odśpiewaniem pieśni „Barka” przed frontem głównego budynku szkoły, złożono też kwiaty pod tablicą pamiątkową poświęconą Patronowi.

Główne obchody jubileuszu rozpoczęły się w auli szkolnej. Uczestniczyli w nich zaproszeni goście, dyrekcja szkoły, nauczyciele i rodzice oraz uczniowie wybranych klas. Jako pierwsza przemawiała pani dyrektor Jadwiga Pietrzykowska. Z zaproszonych gości głos zabrali pan kurator Krzysztof Marek Nowacki, pani wójt Agnieszka Kurczewska, przewodnicząca komisji oświatowej pani Teresa Dworczak, dyrektor SP w Nawiadach - pani Anna Maciejewska-Grzywna, pani kierownik ŚDS w Pieckach Grażyna Chmielewska oraz emerytowany dyrektor naszej szkoły Lucjan Kulik.

Część artystyczną, czyli teatr cieni na podstawie utworu Jana Brzechwy „Pali się!” przygotowaną pod kierunkiem Lucyny Załęskiej-Gabryszak, zaprezentowali członkowie Koła Teatralnego. Następnie goście odwiedzili Klub Mediatora oraz obejrzeli wystawy przygotowane na szkolnych korytarzach. Później udali się do sali gimnastycznej, gdzie mogli zapoznać się z ekspozycjami prezentującymi osiągnięcia biblioteki szkolnej i koła ekologicznego oraz być świadkami pokazów tanecznych, występów wokalnych i recytacji, które przygotowali uczniowie pod kierunkiem nauczycieli: Katarzyny Mohr i Jarosława Grabowskiego. Zostały rozstrzygnięte konkursy „Czy znasz swoją szkołę?” oraz projekt logo Szkolnego Klubu Mediatorów Rówieśniczych.

Uczestnicy jubileuszu zapoznali się z działaniami pracowni programowania, robotyki i kulinarnej, które powstały w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Obejrzeli symulację mediacji rówieśniczej. Później był czas na poczęstunek i swobodne rozmowy.

Serdeczne podziękowania składamy wszystkim, którzy wspierali nas w realizacji tego przedsięwzięcia.Ten tekst napisał dziennikarz obywatelski. Więcej tekstów tego autora przeczytacie państwo na jego profilu: piecki

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5