ARiMR przyjmuje wnioski na ekoschematy

2023-04-21 07:44:53(ost. akt: 2023-04-21 08:07:26)

Autor zdjęcia: ARiMR

Od 15 marca 2023 r., można składać wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach II filara WPR za 2023 r. Jest to pierwszy nabór wniosków w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.
Doradcy z Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego nieodpłatnie pomagają w wypełnieniu wniosków starając się pomóc rolnikom w wyborze jak najwłaściwszego rozwiązania dla każdego gospodarstwa.

Obowiązkowy element płatności bezpośrednich kładzie większy nacisk na kwestie środowiskowe i klimatyczne i jest połączeniem wymogów zazielenienia i zasady wzajemnej zgodności.  

Rolnicy, którzy podejmą się realizacji praktyk korzystnych dla środowiska, klimatu i dobrostanu zwierząt ponad obowiązkowe, mogą ubiegać się o nowy rodzaj płatności – EKOSCHEMATY.

Wybór ekoschematów jest dobrowolny, ale aby otrzymać dopłaty na wyższym poziomie, trzeba zobowiązać się do ich realizacji w swoim gospodarstwie. Ekoschematy realizują cele środowiskowe i klimatyczne dotyczące wspierania zrównoważonego rozwoju i ochrony zasobów naturalnych, takich jak woda, gleba i powietrze oraz ochrony bioróżnorodności. Rolnik może wybrać jeden z 6 dostępnych ekoschematów lub połączyć kilka najbardziej odpowiadających strukturze produkcji w swoim gospodarstwie.

Zasady dopłat bezpośrednich w 2023 roku wymagają od rolników uwagi w prowadzeniu prac w gospodarstwie. Niestety przekroczenie lub złamanie zapisów którejkolwiek z norm będzie skutkować zmniejszeniem dopłat bezpośrednich w 2023 r.

Wniosek, tak jak w ubiegłych latach, należy złożyć do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), wyłącznie w postaci elektronicznej – za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Dokumenty będzie można dostarczyć również po 15 maja, ale za każdy roboczy dzień opóźnienia płatność będzie pomniejszana o 1 proc., dlatego zapraszamy do naszych biur już dziś, i zachęcamy by nie odkładać faktu złożenia wniosku na ostatnią chwilę.

Korekty we wnioskach bez konsekwencji finansowych będzie można dokonywać do 31 maja 2023 r. Po tej dacie płatności do powierzchni objętych zmianami będą również obniżane o 1 proc. za każdy dzień zwłoki. Zarówno w przypadku składania wniosków, jak i wprowadzania w nich modyfikacji, ostateczny termin to 9 czerwca 2023 r.

Jak zawsze, służymy Państwu pomocą i zachęcamy do kontaktu z doradcami terenowymi Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. Harmonogram pracy doradców i adresy biur terenowych dostępne są pod adresem - https://wmodr.pl/strona-glowna/artykul-na-glownej-stronie/4909

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5