Numizmatycy będą świętować 55-lecie

2023-04-14 12:00:00(ost. akt: 2023-04-14 13:17:59)
Pomnik Mrongowiusza postawiono z inicjatywy członków PTN

Pomnik Mrongowiusza postawiono z inicjatywy członków PTN

Autor zdjęcia: Mieczysław Kalski

15 kwietnia w Mrągowie Oddział Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego obchodzić będzie 55-lecie swojej działalności. Uroczyste obchody rozpoczną się otwarciem wystawy numizmatycznej "Pieniądz XXI wieku" w Strażnicy Bośniackiej w budynku Ratusza.
Następnie w Mrągowskim Centrum Kultury odbędzie się spotkanie połączone z prezentacją historii Oddziału.

55-lecie to okres, który został zapoczątkowany przez grupę pasjonatów interesujących się kolekcjonerstwem, archeologią. Zamiłowania te doprowadziły do utworzenia zorganizowanego ruchu popularno-naukowego, który nosił wówczas nazwę Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego. Grupa, do której należeli: Ryszard Bitowt, Stanisław Dombrowski, Marian Zgleja, Czesław Romanowski, Stefan Kuźdżał, nawiązała współpracę z PTAiN w Olsztynie, a 5 marca 1968 roku utworzono koło w Mrągowie.

Działalność członków nie ograniczała się do powiększania swoich zbiorów, lecz aktywnie uczestniczyli w różnego rodzaju przedsięwzięciach kulturalno-oświatowych i naukowych, włączali się aktywnie w cykliczne prace archeologiczne, prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego w Szestnie, Czarnym Lasku, Wyszemborku.

W roku 1972 odbyły się pierwsze uroczystości jubileuszowe koła, a w 1978 10-lecie powołania koła PTAiN. Największym osiągnięciem organizacji w tym okresie było wybicie w Mennicy Państwowej medalu z wizerunkiem Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza, którego autorem był Edward Gorol. Medal stał się symbolem uznania dla osób zasłużonych dla Mrągowa.

W 1988 roku decyzją Zarządu Głównego PTAiN w Warszawie mrągowskie koło przemianowano na samodzielny oddział, który został zalegalizowany przez Urząd Wojewódzki w Olsztynie, a zasięg działania objął obszar województwa olsztyńskiego z wyłączeniem obszaru administracyjnego miasta Olsztyna. Wspomniana decyzja została uwarunkowana wzrostem liczby członków. Obok Mrągowa członkami zostali mieszkańcy Biskupca, Giżycka, Piecek, Kętrzyna, Pisza i Sorkwit.

W 1991 roku PTAiN przekształciło się w Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, którego członkiem stał się oddział w Mrągowie. W 1993 roku z okazji 25-lecia Oddziału PTN w Mrągowie numizmatycy ufundowali mieszkańcom miasta pomnik - popiersie K.C. Mrongowiusza, który stoi obecnie przed budynkiem Urzędu Miasta. W roku 1998 odbyła się uroczystość 30-lecia działalności. Impreza była połączona z jubileuszem 650-lecia Mrągowa. W porozumieniu z Urzędem Miasta został wybity medal upamiętniający tę rocznicę. Została wydana również karta telefoniczna. Dzięki wysoko ocenianej działalności członków oddziału, Zarząd Główny PTN powierza nam organizację IV Zjazdu Numizmatyków z całej Polski. Z tej okazji wydaliśmy wiele tematów kolekcjonerskich, symbolizujących Mrągowo.

Od początku istnienia najpierw koła, a potem oddziału spotykamy się w drugą niedzielę każdego miesiąca. Oddział prowadzi też działalność wydawniczą, wystawienniczą i prelekcyjną. Naszym dziełem jest medal poświęcony Ernstowi Wiechertowi - Piewcy Mazur. Medal zaprojektował Aleksander Wołos. W 2001 roku medal 50-lecia śmierci Ernsta Wiecherta. W 1998 roku medal 25-lecie PTN, na którym umieszczony został awers: Tadeusz Młodkowski - nauczyciel, przedwojenny senator, twórca oświaty na Mazurach, dyrektor Liceum Pedagogicznego w Mrągowie; rewers: order Mrągowa z lat 1932-1944. W roku 1995 medal z okazji 70. rocznicy urodzin Walentyny Dermackiej, założycielki Muzeum Sztuki Ludowej w Pieckach. W roku 2008 medal 660-lecia Mrągowa, 15-lecia Miast Partnerskich Mrągowo - Grunberg. Jesteśmy inicjatorami medalu "Zasłużony dla Mrągowa", "Zasłużony dla Oddziału PTN w Mrągowie".

Nasi członkowie są autorami albumów "Mrągowo, Mikołajki i okolice na starej widokówce", "Mrągowo dawniej i dziś" oraz reprintów starych widokówek, żetonów okolicznościowych oraz licznych nadruków na banknotach z okazji jubileuszów wydarzeń kulturalnych organizowanych w Mrągowie: Piknik Country, Festiwal Kultury Kresowej itp. Organizowaliśmy wystawy, m.in. w 1994 roku w Mikołajkach oraz tematyczne: "35 lat Pikniku Country", "Łowiectwo w medalierstwie", "Ernst Wiechert - pisarz i poeta mazurski" - podczas Festiwalu Kultury Mazurskiej w Sorkwitach, "Niepodległość Polski", "Prusy Wschodnie, Warmia i Mazury w zbiorach numizmatycznych". Całokształt tej działalności został uwieczniony w Kronice PTN Oddział w Mrągowie 1968-2008 i 2008-2018.

Nasi członkowie za wyraz dobrej aktywności społecznej i kolekcjonerskiej zostali uhonorowani przez Ministra Kultury i Sztuki, przez samorządowe władze wojewódzkie i miejskie, Zarząd Główny PTN i inne.

Dzisiaj, gdy obchodzimy 55-lecie, czujemy nasze powołanie do realizacji naszych marzeń, naszych projektów, promocji i rozwoju numizmatyki oraz do popularyzacji ochrony zabytków numizmatycznych. Jako społeczność na tej ziemi, ziemi mazurskiej, mamy ogromną satysfakcję działać aktywnie, popularyzując naszą małą Ojczyznę.

Sławomir Stefaniak
Prezes Oddziału PTN w Mrągowie


Obchody 55-lecia Oddziału PTN w Mrągowie - 15.04.2023
godz. 13.00 - otwarcie wystawy jubileuszowej w Strażnicy Bośniackiej przy Muzeum
godz. 15.00 - akademia w Mrągowskim Centrum Kultury, m.in.:
- referat okolicznościowy
- wręczenie wyróżnień
- sesja naukowa: prof. dr hab. Krzysztof Filipow "Tajemnica sejfu Banku Polskiego S.A. - kradzież banknotów złotowych"
- sesja naukowa: prof. dr hab. Mariusz Mielczarek - "Kłopoty z początkiem monet"
- występ artystyczny


2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5