Gmina Sorkwity stawia na ekologię

2023-04-05 08:00:00(ost. akt: 2023-04-04 09:53:02)

Autor zdjęcia: źródło: FB Józef Maciejewski

Już niedługo ruszy największa inwestycja w gminie Sorkwity. Dzięki niej do końca września 2024 roku zmodernizowana zostanie oczyszczalnia ścieków.
- Można uznać, że dzisiejszy dzień dla Naszej Gminy jest wyjątkowy - napisał 31 marca w mediach społecznościowych Józef Maciejewski, Wójt Gminy Sorkwity. Powód? Tego dnia doszło do podpisania umowy na realizację rekordowo największej historycznie inwestycji pod nazwą "Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sorkwitach".

W wyniku postępowań o zamówienia publiczne ostatecznie wyłoniono jako wykonawcę Konsorcjum - INWEST-SERWIS Sp. z o.o z siedzibą w Olsztynie wraz z Partnerem ENOX Sp. z o.o. Umowę w imieniu Konsorcjum podpisali Łukasz Grochowski - Prezes Zarządu oraz Jacek Sztrall - w imieniu Partnera Spółki ENOX z Olsztyna. Wartość przedmiotu zamówienia wynosi 15.529.980,00 zł z czego 9.975.000,00 zł stanowią środki z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 4.497.900,00 współfinansowanie ze środków UE-PROW na lata 2014-2020. Biorąc pod uwagę dotychczas poniesione koszty (wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego) oraz konieczność zapewnienia nadzoru inwestorskiego całość inwestycji zaplanowana została w budżecie z uwzględnieniem środków własnych zadania do wysokości 16.029.980,00 zł. Inwestycja realizowana będzie w formule "Zaprojektuj i wybuduj".

- Zakończenie zadania zgodnie z umową ma nastąpić nie później jak do dnia 30 września 2024 r. - poinformował wójt Maciejewski.

red.

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5