Chcą domu dla seniorów

2021-12-07 17:00:00 (ost. akt: 2021-12-07 17:07:29)

Autor zdjęcia: pixabay.com

– Osób starszych przybywa. Seniorzy często nie są w stanie samodzielnie funkcjonować, dlatego chcemy, by w Mrągowie powstała specjalna placówka opieki dla osób w podeszłym wieku – mówi burmistrz Mrągowa, Stanisław Bulajewski.
Opieka nad osobą starszą nie jest łatwa. Rodziny osób w podeszłym wieku często nie mają możliwości zapewnienia starszemu członkowi rodziny osobistej opieki. Z pomocą przychodzą domy opieki, które całodobowo poświęcają czas seniorom.

– Uważam, że umieszczenie seniora w takiej placówce to ostateczność, ale zdaję sobie sprawę, że zapotrzebowanie na tego typu miejsca jest coraz większe – mówi burmistrz Stanisław Bułajewski. – Dlatego rozpoczynamy starania, które pozwolą na uruchomienie domu opieki w Mrągowie.

Czy są już konkretne plany?

– Na razie analizujemy finansowe formy wsparcia, które pozwolą na pozyskanie odpowiednich pieniędzy na uruchomienie takiego miejsca – wyjaśnia Bułajewski. – Myślimy o budowie całkiem nowego budynku dla potrzeb osób starszych lub zaadaptowaniu istniejącego obiektu. W grę wchodzi również współpraca z prywatnym inwestorem, który chciałby otworzyć w Mrągowie dom opieki. Jesteśmy gotowi na szeroką współpracę.

Stanisław Bułajewski dodaje, że uruchomienie domu starości w Mrągowie jest bardzo ważne i priorytetowe. Jednak inwestycja jest kosztowna i niemożliwa do przeprowadzenia w przeciągu kilku najbliższych miesięcy. – Znam potrzeby naszych seniorów i wiem, jak wielu z nich potrzebuje takiego miejsca. Mogę zapewnić, że jako miasto zrobimy wszystko, by uruchomić placówkę i pomóc naszym mieszkańcom. O postępie prac będę informował na bieżąco.

Alternatywą rodzinny dom pomocy

Warto również wspomnieć, że alternatywą dla tradycyjnych domów pomocy seniora są także rodzinne domy pomocy (RDP). Taką placówkę może założyć osoba fizyczna lub organizacja pożytku publicznego. Wystarczy dysponować budynkiem mieszkalnym, np. dużym domem. Dysponowanie budynkiem oznacza, że można być właścicielem budynku lub go wynajmować.

Dom pomocy powinien być przeznaczony dla nie mniej niż trzech i nie więcej niż ośmiu zamieszkujących wspólnie osób wymagających z powodu wieku lub niepełnosprawności wsparcia w tej formie.

– Obecnie kładzie się duży nacisk na to, aby osoby zwłaszcza starsze zatrzymać w ich miejscu zamieszkania – mówi Monika Oleszkiewicz-Adamska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie. – Znane otoczenie, wspólni znajomi, a przy tym pomoc w codziennych czynnościach to wartości przyczyniające się do poprawy dobrostanu seniorów. W rodzinnych domach pomocy znacznie łatwiej następuje wymiana doświadczeń międzypokoleniowych. Nie są to odseparowane instytucje, ale zwykłe domy, gdzie sąsiadem są rodziny z dziećmi, osoby pracujące.Być może na terenie naszego miasta są osoby zainteresowane prowadzeniem tego typu działalności, mające odpowiednie predyspozycje opiekuńcze i organizacyjne. Zachęcam do kontaktu z naszym MOPSem, by uzyskać więcej informacji w tym temacie.

RDP z finansowym wsparciem

Od przyszłego roku w ramach programu rozwoju rodzinnych domów pomocy gminy będą mogły ubiegać się o dofinansowanie związane z tworzeniem nowych domów oraz o dofinansowanie do kosztów pobytu osób skierowanych przez gminą do tych placówek.

Program jest nową inicjatywą rządu, wspierającą finansowo samorządy lokalne w działaniach na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. Celem Programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia.

Program zakłada wsparcie finansowe samorządów gminnych w dwóch modułach:

- wsparcie finansowe w zapewnieniu osobom niesamodzielnym pomocy w formie usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy poprzez dofinansowanie kosztów, jakie gminy ponoszą w związku z kierowaniem osób do rodzinnych domów pomocy, dofinansowanie wynosi do 30 proc. kosztów ponoszonych przez gminy za pobyt osób kierowanych do rodzinnych domów pomocy przed rokiem 2022 i do 50 proc. kosztów ponoszonych przez gminy w przypadku nowo kierowanych osób, czyli osób skierowanych decyzją administracyjną do rodzinnego domu pomocy w roku 2022.

- wsparcie finansowe tworzenia nowych rodzinnych domów pomocy, poprzez dofinansowanie remontów oraz zakupu wyposażenia niezbędnego do uruchomienia nowego domu w budynku, który gmina planuje udostępnić z własnych zasobów organizacji pożytku publicznego lub osobie fizycznej celem uruchomienia domu. Moduł II to dofinansowanie do 80 proc. kosztów remontu lub zakupu wyposażenia w przypadku tworzenia nowego rodzinnego domu pomocy.

Paweł Krasowski / UM Mrągowo2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5