Ta kampania skierowana jest przeciwko przemocy

2017-11-28 18:00:00(ost. akt: 2017-12-08 11:49:24)

Autor zdjęcia: KPP Mrągowo

Od 25 listopada do 10 grudnia prowadzona jest międzynarodowa kampania 16 Dni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet. Ma ona na celu eliminowanie wszelkich form przemocy ze względu na płeć. W jej realizację włączyła się mrągowska policja.
Akcja prowadzona jest w ramach Kampanii „Białej Wstążki”. — Ma na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa, że przemoc ze względu na płeć stanowi jednocześnie naruszenie praw człowieka. Działania te służą również wzmocnieniu lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet oraz budowaniu powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet — mówi mł. asp. Dorota Kulig z komendy powiatowej w Mrągowie.

W ramach działań policjanci razem z pracownikami Ośrodków Pomocy Społecznej 2 grudnia (sobota) realizować będą dodatkowe dyżury informacyjne w CKiT w Mrągowie i w siedzibie GOPS-u w Mrągowie. Jednym ze sposobów walki z przemocą w rodzinie jest tzw. Niebieska Karta. To ważne narzędzie w rękach instytucji, które zmagają się z problemem społecznym. Zauważalne są postępy w zwalczaniu przemocy, jednak problem ten nadal istnieje.

— Od 2014 roku możemy zaobserwować spadek miejskich kart. Niemniej jednak porównując rok bieżący i ubiegły ten poziom się utrzymuje — mówi mł. asp. Dorota Kulig. Na dzień dzisiejszy mrągowscy policjanci rozpoczęli 59 procedury Niebieskiej Karty wpisujące się w statystki 2017 roku.

Na Warmii i Mazurach kampanię antyprzemocową pod nazwą „Biała Wstążka” zainaugurowała w tym roku wojewódzka konferencja w Mrągowie „Stop przemocy wobec kobiet - jak pomóc skutecznie?”. Wzięli w niej udział prawnicy, pedagodzy, psychologowie, policjanci i szefowie ośrodków pomocy społecznej, którzy mówili o wsparciu dla ofiar przemocy i o programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc.

W ramach tej kampanii 6 grudnia (poniedziałek) policjanci wraz z uczniami I i II klasy Technikum Ekonomista z Zespołu Szkół nr 2 w Mrągowie przejdą ulicami miasta. — Głównym celem naszych działań będzie nagłośnienie problemu przemocy wobec kobiet i zaprotestowanie przeciwko temu zjawisku. Zależy nam, by w ramach tej akcji dotrzeć do jak największej liczby osób, by uświadomić im skalę tego problemu i poinformować je o formach dostępnej pomocy. Dlatego policjantki wraz uczniami będą wręczać przechodnim materiały informacyjne na temat przeciwdziałania przemocy oraz symboliczne białe wstążki — informuje rzecznik mrągowskiej policji.

We wtorek 14 grudnia w godz. 16.30 – 17.30 w świetlicy spółdzielni przy ul. Młynowej 4 w Mrągowie odbędzie się kolejne spotkanie. Tym razem z dzielnicowym mł. asp. Krzysztofem Kaczmarczykiem. Tam na neutralnym gruncie i bez zbędnej stygmatyzacji będzie można również porozmawiać na temat problemów.

W czwartek 30 grudnia w godz. 16.00 -17.30 w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie będzie bezpłatny interdyscyplinarny dyżury prawnika dr Stanisława Bułajewskiego i dzielnicowego dla osób pokrzywdzonych przemocą.
Obrazek w tresci


Urząd Miejski w Mrągowie
2.12.2017 r. w godz. 10.00-13.00 – dyżury w budynku Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie
w godz. 10.00-11.00 – dyżur specjalisty prowadzącego grupę wsparcia dla ofiar przemocy domowej
w godz. 11.00-12.00 – dyżur specjalisty udzielającego pomoc psychologiczną z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej
w godz. 12.00-13.00 – dyżur policjanta


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach
2.12.2017 r. w godz. 9.00 – dyżur koordynatora ds. profilaktyki uzależnień i spraw społecznych, policjanta, przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie
2.12.2017 r. w godz. 10.00-13.00 – porady prawnika, psychologa, prokuratora, dzielnicowego, kuratora sądowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach
2.12.2017 r. w godz. 9.00-12.00 – dyżur specjalistów: Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracownika socjalnego, członków grupy samopomocowej AA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie
2.12.2017 w godz. 10.00-14.00 – dyżur pracownika socjalnego realizującego zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, członka Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego.
w godz. 11.00-12.00 – dyżur Certyfikowanego specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzącego pracę ze sprawcami przemocy w ramach programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.
w godz. 13.00-14.00 – dyżur prawnikaOtwarte Drzwi - informacje:

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5