CZYTAM, BO LUBIĘ: Sławomir Koper - "W stepie szerokim"

2024-04-14 09:00:00(ost. akt: 2024-04-14 09:09:35)

Autor zdjęcia: BM Mrągowo

"W stepie szerokim" Sławomira Kopra to książka, która zabiera czytelników w emocjonalną podróż po ukraińskich Kresach, terenach, które dziś znajdują się poza granicami Polski, ale które niegdyś stanowiły ważną część naszej historii i kultury.
Koper przybliża czytelnikom dorobek cywilizacyjny Polaków na tych ziemiach, podkreślając, że choć granice polityczne uległy zmianie, to sentyment i pamięć o tych miejscach pozostają niezmienne.

Książka jest nie tylko opowieścią o przeszłości, ale także refleksją nad dzisiejszym stosunkiem Polaków do dawnych Kresów. Koper wciąga czytelników w świat wielu narodowości, kultur i historii, wskazując na znaczenie tego regionu dla polskiej tożsamości. Na tych ziemiach mieszkało i pewnie do tej pory zamieszkuje wiele narodowości.
W całej Polsce chyba nie ma żadnej rodziny, która nie miałaby jakichś potomków z Kresów, więc może dlatego czujemy do tamtych ziem wielki sentyment.

Autor zwraca uwagę na bogactwo kulturowe tych ziem, które wydały wielu wybitnych Polaków, oraz na urok wschodnich rubieży, który zachwycał nie tylko miejscowych, ale i artystów urodzonych w innych regionach Polski. "Z terenów dzisiejszej Ukrainy pochodziło tak wielu wybitnych Polaków, że trudno wyobrazić sobie naszą kulturę bez dorobku twórców urodzonych na Kresach."

"Urokowi wschodnich rubieży nie potrafili się oprzeć nawet artyści urodzeni w innych regionach kraju (Sienkiewicz, Wyczółkowski, Noskowski). Ukraińskim Kresom poświęcono dziesiątki dzieł plastycznych, literackich i muzycznych - na stałe zapadły one w polską kulturę i świadomość."

Podróż, którą przebył Koper, to nie tylko przemierzanie geograficznych odległości, ale także podróż w czasie do miejsc znanych z lektur szkolnych, jak Dzikie Pola czy zamki Kamieńca Podolskiego. To też spojrzenie na miejsca, które dziś noszą inne nazwy i których historia została częściowo zatarta przez zmiany polityczne po II wojnie światowej. Książka opisuje warunki historyczne i kulturowe, pomagając czytelnikom zrozumieć złożoność dziedzictwa Kresów.

"W stepie szerokim" to nie tylko przewodnik po dawnych polskich terenach na Ukrainie, ale też próba zrozumienia, jak historyczne wydarzenia wpłynęły na współczesne relacje polsko-ukraińskie. Książka Sławomira Kopra jest cennym źródłem wiedzy o Kresach, zapraszającym do refleksji nad przeszłością i obecnymi więziami kulturowymi między Polską a Ukrainą.

To książka dla każdego, kto interesuje się historią Polski i Ukrainy, a także dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć, jak przeszłość kształtuje naszą tożsamość. Koper, znany z lekkiego pióra i umiejętności opowiadania historii, dostarcza nie tylko wiedzy, ale także emocji, sprawiając, że lektura jest pouczająca i wciągająca.

Wojna, która dotknęła Ukrainę w 2022 roku sprawiła, że to może być ostatnie spojrzenie na Kresy ukraińskie, jakie znaliśmy.

Książka dostępna w Bibliotece Miejskiej w Mrągowie.

Maria Mikołajczyk


2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5