Kontrolują wywóz ścieków z szamb i przydomowych oczyszczalni

2023-09-18 20:48:58(ost. akt: 2023-09-18 20:52:35)

Autor zdjęcia: Archiwum GM

Urząd Miejski w Zalewie rozpoczął kontrolę w zakresie opróżniania przez mieszkańców zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
- Bardzo dobrze, że sprawdzają - mówi jedna z mieszkanek gminy Zalewo - Wiele osób nie opróżnia szamba tylko wszystko płynie w ziemię i zatruwa środowisko.
- Najdziwniejsze jest to, że we wsi mamy sieć kanalizacyjną, ale wielu się nie podłączyło - dodaje inny mieszkaniec. - Mało tego oni też nie wywożą szamba. Nie powinno tak być. Mamy podłączenie, powinni wszyscy z niego korzystać, ale po co? Przecież wiadomo, że chodzi o kasę. Po co płacić, jak można nie płacić. Powinni dobrze skontrolować szczególnie te wsie, które mają sieć kanalizacyjną.

Obowiązek kontroli właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarki nieczystościami ciekłymi wynika z art.6 ust.5a i 5aa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którym gminy mają obowiązek przeprowadzania kontroli częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadów z przydomowych oczyszczalni.
Właściciele tych nieruchomości mają obowiązek udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie zawartych umów i opłat za te usługę. W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków należy pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków co musi zostać również odpowiednio udokumentowane poprzez posiadanie dowodów uiszczenia opłaty za te usługę.
W związku z tym każdy właściciel nieruchomości zobligowany jest dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Zalewie w terminie określonym:
• dowody uiszczenia opłaty za usługę opróżniania zbiorników lub osadów z okresu od sierpnia 2022 roku oraz umowę w przypadku jej posiadania.
O wynikach kontroli poinformujemy w następnych wydaniach Gazety Morąskiej.
Wiwa2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5