Odwołał zastępcę bo miał takie prawo

2023-05-19 21:01:02(ost. akt: 2023-05-19 21:06:39)

Autor zdjęcia: Archiwum GM

Burmistrz Morąga Tadeusz Sobierajski odwołał Leszka Biernackiego ze stanowiska zastępcy burmistrza Morąga.
W tej sprawie wydał oficjalne zarządzenie, w którym informuje, że odwołanie ze stanowiska zastępcy burmistrza Morąga następuje z dniem 17 maja 2023r. Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę w okresie wypowiedzenia pracownik ma prawo do wynagrodzenia w wysokości przysługującej przed odwołaniem. Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą wydania.

Przyczyna
Na podstawie art.26a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Art. 26a. sam. gminny
Zastępcy wójta
1.
Wójt, w drodze zarządzenia, powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę lub zastępców i określa ich liczbę.
2.
Liczba zastępców wójta nie może być większa niż:
1)
jeden w gminach do 20 000 mieszkańców;
2)
dwóch w gminach do 100 000 mieszkańców;
3)
trzech w gminach do 200 000 mieszkańców;
4)
czterech w gminach powyżej 200 000 mieszkańców.
3.
W przypadku gdy określona przez wójta liczba jego zastępców jest większa niż jeden, w zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1, wójt wskazuje imiennie pierwszego i kolejnych zastępców.
Wiwa
morag@gazetaolsztynska.pl

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5