Woda ich zalewa i toną w pismach urzędowych

2019-11-18 15:36:50(ost. akt: 2019-11-18 15:58:52)

Autor zdjęcia: Wiesława Witos

Od 2016 roku Janusz Stolarek, mieszkaniec Dobrocina prosi o pomoc wójta i radę gminy o pomoc w sprawie odprowadzenia wody ze swojej i sąsiednich działek.
— Podczas deszczu i po nim moja działka “pływa” — mówi Janusz Stolarek, mieszkaniec Dobrocina. — W mieszkaniu też odczuwamy skutki podtopień. Mamy duży problem z wypompowaniem wody. Woda zalewa także inne działki. Zwróciłem się do wójta i rady gminy o pomoc. Prosiłem o usunięcie przyczyn zalewania. Problem podtapiania powstał około 4 lat temu, po modernizacji kanalizacji w Dobrocinie. Wtedy wadliwie wybudowano nowy przepust pod drogą krajową nr 519. Uszkodzono dotychczasowe odprowadzanie wód i teraz nas zalewa.
(...)
mieszkaniec Dobrocina zwrócił się także o pomoc w tej sprawie do Starostwa Powiatowego w Ostródzie, Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie i Wód Polskich. Sprawa trafiła także do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu.

Co postanowiło Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu? W związku z tym, że stroną w sprawie jest także Gmina Małdyty postanowiono wyłączyć wójta Gminy Małdyty, jak też pracowników Urzędu Gminy od załatwienia sprawy z urzędu ponieważ ich działania mogą wywoływać wątpliwości co do ich bezstronności.
Jako organ właściwy do rozstrzygnięcia wniosku Janusza Stolarka o przywrócenie stanu poprzedniego na działkach należących do Gminy Małdyty wyznaczył burmistrza Zalewa.

Wiesława Witos
w.witos@gazetaolsztynska.pl


2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5