Akcja "Majówka" w lasach

2022-05-11 09:21:29(ost. akt: 2022-05-11 09:22:15)

Autor zdjęcia: KPP

Policjanci z Komendy Powiatowej w Iławie wraz z funkcjonariuszami Straży Leśnej z Nadleśnictwa Iława przeprowadzili wspólne działania pod nazwą „Majówka 22”. Podczas akcji funkcjonariusze szczególnie zadbają o ochronę terenów leśnych przed szkodnictwem oraz o bezpieczeństwo korzystających z lasu.
Działania mundurowych miały charakter kontrolno-prewencyjny ponieważ celem akcji jest zapewnienie bezpiecznego korzystania z lasu przez społeczeństwo, ochrona zasobów przyrodniczych, a w szczególności egzekwowanie, od osób przebywających na terenach leśnych, zachowania zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa.

Wszyscy wiemy, że lasy państwowe są dostępne dla każdego jednak obowiązują w nich zasady korzystania określone m.in. w ustawie o lasach, ustawie o ochronie przyrody i przepisach prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

W ramach celowej akcji szczególna uwaga była zwracana na przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej na terenach leśnych. W trakcie akcji straż stanowczo będzie reagowała na wszelkie naruszenia gdyż każdy pożar może okazać się niebezpieczny.

Musimy również pamiętać, że do lasu nie można wjeżdżać pojazdami silnikowymi. Wyjątek stanowią wyznaczone miejsca postoju pojazdów/parkingi leśne lub drogi oznaczone znakami dopuszczającymi ruch pojazdów po tych drogach. Pomimo częstych działań straży leśnej duża część wykroczeń dotyczy nielegalnych wjazdów do lasu - samochodami, quadami i crossami.

Art. 29. 1. Ustawy o lasach. Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.

Właśnie przez taką jazdę niszczone jest runo leśne i gleba, ale także drogi leśne i to często takie, gdzie nakład finansowy na ich budowę był bardzo duży, a muszą być utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym do celów przejazdów straży pożarnej w razie pożaru. Musimy pamiętać, że rozjechane drogi leśne są też utrudnieniem dla turystów pieszych i rowerzystów, czy osób biegających w lesie. Sprawcy wykroczenia może grozić mandat karny w wysokości 500 zł. Sprawa może być skierowana do sądu, który karę grzywny może zaostrzyć do 5 000 złotych.

Art. 161. Kodeksu Wykroczeń. Kto, nie będąc do tego uprawniony albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu, wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nienależącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone, albo pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nieprzeznaczonym, podlega karze grzywny.

źródło: KPP Iława
red.
lubawa@gazetaolsztynska.pl

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5