[ZDJĘCIA] Jubileusz 60-lecia Szkoły Podstawowej w Zajączkowie

2024-06-09 21:40:02(ost. akt: 2024-06-12 14:09:36)

Autor zdjęcia: Alina Laskowska/Marcin Zalewski

Niewielka szkoła w Zajączkowie ma naprawdę bogatą historię, pisaną już od 60 lat. Przez lata problemów nie brakowało, ale niezmiennie najważniejsi byli uczniowie, którzy także w dniu jubileuszu najwyraźniej zaznaczyli swoją obecność.
Na jubileusz przybyło wielu gości, m. in. Gustaw Marek Brzezin, senator RP, Edward Żuralski, starosta nowomiejski czy Tomasz Szczepański, wójt Gminy Grodziczno. Bardzo licznie zgromadzili się absolwenci, którzy ukończyli szkołę w latach 1970 – 1974. Gości przywitały Anna Urszula Zakreta, dyrektor szkoły oraz Anna Warmińska. Nie zabrakło przemówień gości, podziękowań, prezentów. Owacje zebrała obecna na sali Krystyna Rudzińska, emerytowana dyrektor szkoły w latach 1968 – 2000. Przy drzwiach wejściowych zawieszona została pamiątkowa tablica, którą poświęcił ks. kan.Marek Lubieniecki z parafii pw. św. Michała Archanioła w Tylicach. Całość uświetniły występy uczniów, którzy w tej właśnie szkole co dzień uczą się, bawią, przyjaźnią. To ich szkoła, tworzona dla nich i z nimi. Pięknie zatańczyli poloneza oraz zaprezentowali wiele innych talentów. To było najlepsze dopełnienie uroczystego dnia 60-lecia Szkoły Podstawowej w Zajączkowie.


Pierwsza wzmianka o istnieniu szkoły w Zajączkowie pochodzi z 1833 roku. Pierwotnie była to szkoła ewangelicka, a w początkach lat dwudziestych XX wieku, ze względu na znaczną przewagę liczebną dzieci katolickich została zmieniona w szkołę katolicką. Dane z 1928 roku wskazują iż na terenie Zajączkowa funkcjonowały dwie szkoły katolickie: pierwsza - przy stacji kolejowej (na jej miejscu stoi obecna szkoła), uczęszczało do niej 33 dzieci, druga - niedaleko przejazdu kolejowego pod Rakowice - posiadała 65 uczniów. Szkoła w Zajączkowie (przy stacji) przetrwała do czasów II wojny światowej. Przed wojną były w niej cztery oddziały szkoły powszechnej. Pod koniec wojny w 1945 roku radzieccy żołnierze spalili szkołę, pozostały tylko budynki gospodarcze, które stoją do dnia dzisiejszego.
Po wojnie dzieci z Zajączkowa chodziły do szkoły w Mortęgach. Kiedy w latach 60-tych władze oświatowe podjęły decyzję o budowie nowej szkoły, ludność Zajączkowa aktywnie włączyła się do akcji. Wiele prac wykonanych było przez tutejszych mieszkańców w czynie społecznym. Nowa szkoła została oddana do użytku 1 września 1963 roku. Próg szkoły przekroczyło wówczas 124 uczniów. Była to początkowo siedmioletnia, a później ośmioletnia szkoła podstawowa, która skupiała w swoim okręgu dzieci z Zajączkowa, Jakubkowa, Kulig, Kulig - Wólki i Mortąg. Pierwszym dyrektorem nowej szkoły w Zajączkowie był Alfons Sobiechowski. W 1968 roku dyrektorem Szkoły została Krystyna Rudzińska. W budynku szkoły oprócz zajęć dla uczniów szkoły podstawowej odbywały się też zajęcia dydaktyczne wieczorowej szkoły rolniczej. Początkowo było to 2- letnie Przysposobienie Rolnicze, a później 3- letnia Szkoła Przysposobienia Rolniczego (zajęcia praktyczne odbywały się w Kuligach). Po reformie oświaty w 1999 r. szkoła w Zajączkowie została przekształcona w sześcioklasową szkołę podstawową, absolwenci szkoły kontynuowali naukę w Gimnazjum Grodzicznie. W 2000 roku po odejściu Krystyny Rudzińskiej na emeryturę w drodze konkursu wyłoniono nową dyrektor szkoły, którą została Urszula Anna Zakreta.
Z uwagi na trudną sytuację w gminie i tzw. „bum" na likwidację małych szkół, prognozy dla szkoły nie były korzystne. Cała społeczność Kulig i Zajączkowa ponownie zmobilizowała się i stanęła w obronie szkoły, której groziło zamknięcie. Tymczasem w sąsiedniej gminie likwidowano szkołę w Mortęgach. Rozpoczęły się akcje dyrektora, kadry pedagogicznej oraz zaangażowanych mieszkańców zachęcające do skorzystania z oferty Szkoły Podstawowej w Zajączkowie. Dzięki promocji szkoły w środowisku, udało się pozyskać dzieci z sąsiedniej gminy i tak jak przed laty, do chwili obecnej do szkoły uczęszczają dzieci z Kulig, Zajączkowa i Mortąg.
Mimo wielu trudności w szkole następowały powoli zmiany wykonywane były przez rodziców uczniów, w szczególności na lepsze. Początkowo wszystkie prace remontowe w szkole malowanie klas szkolnych. Dobra współpraca z ówczesnym Gminy a w szczególności z radnym p. Józefem Zielińskim, Wójtem Gminy Grodziczno Kazimierzem Koniczem oraz Radą pozwoliła na zmianę wizerunku szkoły. Wymienione zostały większość drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. Odnowiono część pomieszczeń, wymieniono część grzejników, ocieplono strop budynku. Wyremontowana została sala dla oddziału przedszkolnego i pracownia komputerowa wraz z wymianą podłóg. Położona została kostka od frontu i od strony boiska, oraz schody wejściowe. Zlikwidowane zostały nieużytki, odwodniono teren, posiana została trawa, zamocowano ławki i tak zabaw. powstało boisko szkolne oraz plac zabaw. Szkoła brała udział w wielu projektach, jednym z nich była "Szkoła Marzeń"- 2006r. Oprócz ciekawych zajęć i wycieczek dla uczniów powstało muzeum lokalne, które nadal funkcjonuje. W ramach projektu powstała grupa cyrkowa, która również nadal działa.
Szkoła podejmowała aktywne działania ekologiczne, 2009 roku otrzymała certyfikat Szkoły Przyjaznej Środowisku, czego finałem było otwarcie „Zielonej klasy" z której uczniowie nadal korzystają.
Dnia 20.06. 2017 roku uroczyście odsłonięto kamień z tablicą poświęconą Pamięci Żołnierzy Wyklętych Ziemi Lubawskiej. Za szereg działań patriotycznych szkoła w 2018 roku uzyskała Certyfikat Kuratora Oświaty ,,Szkoła Wierna Dziedzictwu".
Sześcioklasowa Szkoła Podstawowa w Zajączkowie funkcjonowała do 2017 roku. Historia lubi się powtarzać. Reforma oświaty w 2017 roku likwidująca Gimnazja przywróciła ponownie osiem klas. Ponadto do oddziałów przedszkolnych mogły już przychodzić dzieci od 3-ego roku życia. Pojawiły się więc problemy lokalowe.
Był nawet krótki okres, w którym zajęcia dla dzieci z oddziałów przedszkolnych, odbywały się w świetlicy wiejskiej w Zajączkowie, dzięki przychylności radnego i sołtysa z radą sołecką.
Tym razem jednak dzięki polityce państwa i przychylności władz gminnych, Wójtowi Gminy Grodziczno Tomaszowi Radzie Gminy powstał projekt oraz termomodernizacji istniejącego budynku. Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w czerwcu 2018 roku ruszyły prace, które wykonywało Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe z Grodziczna. Ocieplony został istniejący budynek szkoły, wymieniono piec centralnego ogrzewania, wyremontowano 4 klasy szkolne wraz z wymianą podłóg. Dobudowano skrzydło szkoły w którym znalazło się 5 sal szkolnych, gabinet pielęgniarki, biblioteka i sanitariaty dla uczniów, oraz winda dla osób niepełnosprawnych.
Od 25 marca 2020 roku do sierpnia 2021 roku z powodu pandemii koronowirusa nauka odbywała się w formie zdalnej, co było wielkim wyzwaniem zarówno dla uczniów, rodziców, jak i nauczycieli. Cała społeczność porozumiewała się elektronicznie. Brakowało wszystkim bezpośrednich spotkań. Na szczęście wszystko wróciło do normy i w roku szkolnym 2021/2022 wszyscy uczniowie wrócili do szkoły. W kolejnych latach została wyremontowana sala gimnastyczna wraz z wymianą podłogi, sanitariaty, ogrodzenie szkoły. Sukcesywnie wymieniane były grzejniki, oświetlenie, nowe meble, szafki. Na bieżąco zmieniało się również otoczenie szkoły w związku z sadzeniem roślin zielonych i krzewów. Dzięki tym wszystkim pracom i wysiłkowi wielu zaangażowanych osób możemy dzisiaj oglądać piękny budynek szkoły i teren przyszkolny.

Pierwszy jubileusz 40-lecia szkoły odbył się w 30 kwietnia 2004 roku. Na tą uroczystość oprócz gości zostali zaproszeni absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 1964 roku.
Drugi jubileusz, tym razem 50-lecia odbył się 6 czerwca 2014 roku. Z uwagi na oczekiwania lokalnej społeczności zaproszeni zostali absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 1965, 1966, 1967, 1968 i 1969. Spośród 66 absolwentów udział w uroczystości potwierdziło 29 osób.

Czas mija bardzo szybko, i oto dzisiaj 7 czerwca 2024 roku obchodzimy kolejny jubileusz, to już 60-lecie Szkoły Podstawowej w Zajączkowie.
Wzorem lat ubiegłych, patrząc na łzy wzruszenia, słuchając dawnych historii i opowieści, zaproszeni zostali absolwenci, którzy ukończyli szkołę w latach: 1970, 1971, 1972, 1973 i 1974. Spośród 97 absolwentów swoją obecność potwierdziło 33 absolwentów. Największy procent stanowi rocznik 1972. Dziękujemy, że możemy Państwa gościć w progach naszej szkoły i jednocześnie życzymy miło spędzonego czasu. Mamy nadzieję, że dostarczymy Państwu wspaniałych wzruszeń podczas spotkania po latach
— podsumowała dyrektor Szkoły Podstawowej w Zajączkowie Anna Urszula Zakreta.

red.
a.laskowska@gazetaolsztynska.pl

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5