Orneta świętowała Warmińskie Spotkania z Kulturą [zdjęcia]

2023-09-14 13:10:11(ost. akt: 2023-09-14 13:12:29)

Autor zdjęcia: Małgorzata Kirol

W miniony weekend Miasto Smoka przepełniło się warmińskimi tradycjami. Gmina Orneta oraz Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej w Ornecie wraz z licznie wspierającymi partnerami zorganizowali wydarzenie kulturalne, pn. „Warmińskie Spotkania z Kulturą”.
W miniony weekend Miasto Smoka przepełniło się warmińskimi tradycjami. Gmina Orneta oraz Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej w Ornecie wraz z licznie wspierającymi partnerami zorganizowali wydarzenie kulturalne, pn. „Warmińskie Spotkania z Kulturą”.

Gmina Orneta otrzymała dofinansowanie na w/w zadanie w kwocie 19.500,00 zł ze środków Unii Europejskiej, w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020 LGD „Warmiński Zakątek”.

Spotkanie rozpoczęto polową mszą świętą, koncelebrowaną przez Arcybiskupa Metropolitę Warmińskiego Józefa Górzyńskiego, podczas której podziękowano za trud pracy gospodarzy z Gminy Orneta.

Starostowie Warmińskich Spotkań z Kulturą: Pani Anna i Pan Dariusz Kołek przekazali na ręce Burmistrza Ornety Ireneusza Popiela chleb upieczony z tegorocznego ziarna.

Państwo Kołek od 2004 roku prowadzą gospodarstwo rolne w miejscowości Kumajny, w gminie Orneta, o powierzchni ponad 150 ha użytków rolnych. Głównym kierunkiem produkcji w ich gospodarstwie jest produkcja roślinna. Dominują zboża konsumpcyjne, rzepak ozimy i rośliny strączkowe. Ze zbóż największą powierzchnię uprawy zajmuje w strukturze zasiewów pszenica ozima.

Średnie plony na przełomie kilku ostatnich lat to ponad 8t/ha. Rzepak ozimy i rośliny strączkowe plonują na poziomie około 5t/ha. Wykształcenie rolnicze, nabyte doświadczenie, nowoczesny park maszynowy pozwalają na uzyskanie tak wysokich plonów mimo dużego zróżnicowania gleby pod względem zasobności w próchnicę. Ich kreatywność, innowacyjność kierunków działania i rozwiązań, pozwalają na osiąganie dobrych wyników finansowych w gospodarstwie i na dalszy jego rozwój.

Punktem programu było również uhonorowanie pracy rolnika. Statuetkę zasłużony rolnik roku otrzymał Pan Stanisław Zawłocki oraz Pan Tomasz Tubis.

Stanisław Zawłocki od 2014 r. prowadzi gospodarstwo rolne w miejscowości Osetnik w gminie Orneta, o powierzchni ponad 40 ha użytków rolnych. W gospodarstwie jest produkcja roślinna oraz zwierzęca. Produkcję zwierzęcą stanowi głównie wysokiej jakości młode bydło opasowe. Produkcja roślinna to zboża paszowe, kukurydza, pastwiska i mieszanki traw na gruntach ornych. Skuteczne zarzadzanie, umiejętność podejmowania optymalnych decyzji, zrównoważona produkcja roślinno – zwierzęca, wykształcenie i nabyte doświadczenie pozwalają na osiąganie dobrych wyników finansowych w gospodarstwie i na dalszy jego rozwój.

Tomasz Tubis prowadzi gospodarstwo rolne w miejscowości Bażyny w gminie Orneta, o powierzchni ponad 100 ha użytków rolnych. W gospodarstwie prowadzona jest towarowa produkcja roślinna. W uprawie dominują następujące rośliny: pszenica konsumpcyjna, rzepak ozimy i rośliny strączkowe (bobik i groch). Plon zbóż średnio w ostatnich latach kształtują się na poziomie 7,5-8,0 t /ha, natomiast plony rzepaku i roślin strączkowych na poziomie 4,5-5,0 t/ha. Ciężka praca i wysokie plony pozwalają na osiąganie dobrych wyników ekonomicznych gospodarstwa i na dalszy jego rozwój.

Podczas Warmińskich Spotkań z Kulturą Burmistrz Ornety Ireneusz Popiel wręczył podziękowania osobom najbardziej zaangażowanym w przygotowanie wydarzenia. Wśród osób wyróżnionych na scenie stanęli: Pan Eugeniusz Plewa, członkowie komitetu organizacyjnego: Pani Monika Zajączkowska-Maziuk, Pani Beata Nicgorska i Pan Józef Marijko; Dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej w Ornecie Pani Agnieszka Lewandowska, Pani Grażyna Kmito, Pani Anna Wiewiórska ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Henrykowie.

Warmińskie Spotkania z Kulturą to również warmiński jarmark z rękodziełem, regionalnymi produktami, produktami pszczelarskimi, tradycyjnymi potrawami, stoiska sołectw z gminy Orneta, warsztaty rękodzieła oraz konkursy: na wieniec Warmińskiego Spotkania z Kulturą, na najładniejsze stoisko wystawiennicze oraz konkurs kulinarny na warmińską potrawę.

W Konkursie na Wieniec Warmińskiego Spotkania z Kulturą:
I miejsce i bon pieniężny o wartości 900 zł otrzymało Sołectwo Nowy Dwór,
II miejsce i bon pieniężny o wartości 700 zł otrzymało KGW „Ach Te Baby” w Krośnie,
III miejsce i bon pieniężny o wartości 500 zł otrzymało Sołectwo Henrykowo,
Wyróżnienie i bon pieniężny o wartości 300 zł otrzymało Sołectwo Bażyny.

W tej kategorii przyznane zostały również nagrody specjalne:
- nagroda pieniężna w wysokości 600 zł, dla Sołectwa Henrykowo, którą wręczył Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Adam Ołdakowski,
- bon pieniężny o wartości 500 zł dla Sołectwa Bażyny, ufundowany przez Warmińsko - Mazurską Izbę Rolniczą.

Sołectwo Nowy Dwór ze swoim wieńcem będzie reprezentowało Gminę Orneta już 17 września 2023 r. podczas Wojewódzkiego Święta Plonów, które w tym roku odbędzie się w Olsztynku.

W Konkursie na Najładniejsze Stoisko Wystawiennicze:
I miejsce – grill elektryczny oraz bon pieniężny o wartości 500 zł otrzymało Sołectwo Henrykowo,
II miejsce - grill elektryczny oraz bon pieniężny o wartości 400 zł otrzymało Sołectwo Karkajmy,
III miejsce - grill elektryczny oraz bon pieniężny o wartości 300 zł otrzymali: Środowiskowy Dom Samopomocy w Henrykowie oraz Rymy Monika Stemplewska.

W tej kategorii wręczone zostały również podziękowania za udział dla:
Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Ornecie,
WTZ przy Orneckim Stowarzyszeniu Wspierania Osób Niepełnosprawnych,
Regionalnego Związku Pszczelarzy w Elblągu. Terenowego Koła w Ornecie.

W Konkursie Kulinarnym na Warmińską Potrawę:
I miejsce – blender kielichowy za stek z dorsza po warmińsku otrzymała Pani Anna Gołaszewska,
II miejsce – blender kielichowy za gołąbki z kaszy jęczmiennej z warzywami w sosie grzybowym otrzymała Pani Bożena Piasecka,
III miejsce – blender kielichowy za kopytka w sosie śmietanowym otrzymał Pan Edward Ślubowski.

Wyróżnienia otrzymali:
- mikser za roladki bez gadki - Pani Dominika Piasecka.
- mikser za białe jadło - Pan Krzysztof Piasecki.
- mikser za ciasto słonecznikowe - Pani Anna Ślubowska.
- mikser za pierogi – Sołectwo Karkajmy.

Na placu przy Centrum Kultury prowadzone były animacje dla dzieci przygotowane przez pracowników Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej w Ornecie, a także konkurencje sportowe przygotowane przez pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ornecie.

Od rana w Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej w Ornecie w ramach projektu prowadzone były warsztaty z zapomnianego rękodzieła. Liczne grono osób przyciągnęły warsztaty filcowania na mokro, pn. „Od owieczki do kuleczki” oraz warsztaty nauki splotu makramy, pn. „Sznurkiem plecione”. Warsztaty w szczególności skierowane były do osób z terenów wiejskich oraz osób 50+.

Wieczorną część imprezy uświetniły koncerty lokalnych artystów oraz zaproszonych gości.

Wydarzenie miało ogromny wpływ na promocję Ornety i gminy Orneta poprzez ekspozycję walorów przyrodniczych oraz zmieniającej się zrewitalizowanej przestrzeni z nowoczesną infrastrukturą, wpływając równocześnie na integrację społeczności lokalnej.

Partnerem projektu, pn. „Warmińskie Spotkania z Kulturą” było Stowarzyszenie Rozwoju Miasta i Gminy Orneta „Ornecianie”.
Organizatorzy


Ten tekst napisał dziennikarz obywatelski. Więcej tekstów tego autora przeczytacie państwo na jego profilu: MałgorzataKirol

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5