Zapraszamy na Konferencję "Czyste powietrze to dar i wyzwanie"

2022-06-09 13:20:22(ost. akt: 2022-06-09 13:28:05)
Warmińska przyroda w obiektywie Aleksandry Szupieńko

Warmińska przyroda w obiektywie Aleksandry Szupieńko

Autor zdjęcia: Aleksandra Szupieńko

Lidzbark Warmiński otwiera cykl konferencji ekologicznych planowanych do zrealizowania we wszystkich powiatach województwa warmińsko-mazurskiego, których założeniem jest edukacja ekologiczna odpowiadająca na pytanie dlaczego tak ważne jest mieć czyste powietrze?
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Telewizji Lokalnych Veritas Polska przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Departamentu Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim oraz Urzędu Miasta w Lidzbarku Warmińskim, a także Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Olsztynie Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
Fundacji „Zdrowe Płuca”, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jest organizatorem konferencji "Czyste powietrze to dar i wyzwanie".

Lidzbark Warmiński otwiera cykl konferencji ekologicznych planowanych do zrealizowania we wszystkich powiatach województwa warmińsko-mazurskiego, których założeniem jest edukacja ekologiczna odpowiadająca na pytanie: dlaczego tak ważne jest mieć czyste powietrze?

Pod koniec ubiegłego roku rozpoczęły się konsultacje społeczne uchwał antysmogowych w województwie warmińsko-mazurskim. Uchwały te są działaniem wspomagającym poprawę jakości powietrza poprzez ograniczenie użytkowania instalacji spalania paliw stałych, wspieranie korzystania z paliwa gazowego, a przede wszystkim stosowania instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, np. pompy ciepła czy instalacje fotowoltaiczne.

Zaproszeni na konferencję prelegenci dostarczą nam wiedzy na temat proponowanych proekologicznych rozwiązań prawnych i o możliwościach wykorzystania środków finansowych w programie Czyste Powietrze, wiedzy na temat występujących zagrożeń i skutków zdrowotnych, wiedzy na temat bioetycznych aspektów odpowiedzialności za środowisko w świecie materii ożywionej, którego elementem jest człowiek.

Konferencja odbędzie się 10 czerwca o godzinie 10 w Lidzbarskim Domu Kultury.

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5