Powstało nowe koło pszczelarzy w Kurzętniku

2022-02-06 16:02:32(ost. akt: 2022-02-06 16:09:30)
Pasieka wiosną wygląda uroczo...

Pasieka wiosną wygląda uroczo...

Autor zdjęcia: Archiwum "GN"

Na wniosek czternastu pszczelarzy z terenu gminy Kurzętnik, Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Olsztynie, powołał Rejonowe Koła Pszczelarzy w Kurzętniku. Członkowie nowego koła aktywnie rozpoczęli pracę organizacyjną.
Już na pierwsze spotkanie autorzy inicjatywy utworzenia nowego koła, zaprosili doświadczonego pszczelarza — Grzegorza Jabłońskiego z Łąkorza, który mówił o badaniu rodzin pszczelich na ilość warrozy, leczeniu pszczół i profilaktyce. Opowiedział o pozyskiwaniu wosku oraz produkcji węzy.
Kolejnym ruchem w działalności organizacji były wybory władz koła. Zadecydowano, że funkcję prezesa Rejonowego Koła Pszczelarzy w Kurzętniku pełnić będzie Krystian Babalski, mieszkaniec Kurzętnika. Skarbnikiem wybrano Pawła Kowalskiego z Kurzętnika, natomiast sekretarzem został Wojciech Stachowicz z Nawry.
Na jednym z zebrań obecna była Krystyna Bergolc, radna gminy Kurzętnik i jednocześnie przewodnicząca Komisji Rolnictwa w radzie. Omawiano wówczas obowiązujące prawo w zakresie lokalizacji i usytuowania pasiek, oraz postępowanie w przypadku sporów sąsiedzkich. Innym tematem wykładu dla pszczelarzy było dokonywanie oprysków oraz postępowanie właściciela pasieki w przypadku zatrucia pszczół. Warto zaznaczyć, że z okazji patrona pszczelarzy — św. Ambrożego, Zbigniew Lewicki, przewodniczący rady gminy Kurzętnik przekazał członkom koła, zakrętki na słoiki ze stosownymi naklejkami i napisami, promującymi gminę. Przewodniczący rady wspólnie z Feliksem Stachewiczem, wiceprezesem Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Olsztynie wręczył legitymacje pszczelarskie wszystkim członkom RKP w Kurzętniku. „Młodym” kołem z Kurzętnika interesują się media regionalne i dwóch pszczelarzy kurzętnickiego koła odwiedzili reporterzy TV, którzy nagrywali programy o roślinach miododajnych i specjalnych domkach do apiterapii. W programach gościli Leszek Rydel z Kurzętnika i Wojciech Stachowicz z Nawry.
W przegłosowanym przez członków Koła, planie pracy na 2022 r, są bardzo ambitne tematy. Zaplanowano spotkania z osobami które pomagają swoją wiedzą pszczelarzom w bardzo szerokim zakresie, m.in. omówione będą higiena w pasiece, przepisy dotyczące sprzedaży bezpośredniej i rolniczego handlu detalicznego, ekonomika gospodarstwa pasiecznego, pozyskiwanie produktów pszczelich. Jest również program, uzgodniony z samorządem gminy w zakresie edukacji w szkołach na terenie gminy. Niestety obecnie nie można go realizować z powodu epidemii — wyjaśnia Feliks Stachowicz. Obecnie Rejonowe Koła Pszczelarzy w Kurzętniku, które posiada status stowarzyszenia, liczy 16 członków, którzy posiadają 302 pszczele rodziny.
Stanisław R. Ulatowski

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5