W ukraińskiej wsi stanie kamień upamiętniający powstańców styczniowych

2015-07-06 12:51:22 (ost. akt: 2015-07-08 15:11:44)
Juliusz Kossak, Bitwa pod Ignacewem,

Juliusz Kossak, Bitwa pod Ignacewem,

Radni z ukraińskiej wsi Mińkowce zgodzili się na upamiętnienie powstańców poległych w bitwie z Moskalami, która odbyła się w mińkowieckim lesie 22 maja 1863 roku. Inicjatorami postawienia pamiątkowego głazu są oddział Związku Polaków w Sławucie i winnickie Stowarzyszenie „Kresowiacy”.

Po pozytywnej decyzji miejscowych władz samorządowych na miejscu bitwy stanie czerwony kamień z krzyżem i tablicą w języku polskim i ukraińskim. Upamiętni żołnierzy oddziałów Chranieckiego i Ciechońskiego, którzy zginęli w walce z Moskalami 22 maja 1863 roku.
Według różnych szacunków poległo wtedy od 100 do 300 powstańców, w tym ksiądz Tarkowski.
Miejsce bitwy z dokładnością zostało wskazane przez mińkowieckiego leśniczego Julija Bileckiego, któremu tę tajemnicę przekazywano z dziada-pradziada.

Mińkowce ( ukr. Миньківці) leżą 80 kilometrów na południe od miasta Chmielnicki. Po wcieleniu tych ziem do Rosji polski szlachcic Ignacy Ścibor Marchocki herbu Ostoja (1755-1827) proklamował na trenie swoich posiadłości w Mińkowcach niepodległe Państwo Mińkowieckie.
W Mińkowcach urodził się Antoni Karol Niedziałkowski (1846-1911), polski pisarz i biskup łucko-żytomierski.

W czasie Hołodomoru rosyjscy komuniści zagłodzili we wsi 63 osoby. W czasie II wojny światowej Niemcy zamordowali w sumie 79 osób. dzsiaj we wsi mieszka około 1,4 tysiąca osób.