65-lat Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej

2015-06-15 08:00:00 (ost. akt: 2015-06-14 13:19:55)
65-lat Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej

Autor zdjęcia: http://www.ziemia-cieszynska.pl/

Swoje 65-lecie Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej świętował na deskach cieszyńskiego Teatru im. Adama Mickiewicza.

Zespół powstał w 1950 roku z inicjatywy Danuty Juraszek-Baranowskiej. Początki były niepozorne, ograniczały się jedynie do urozmaicania zakładowych uroczystości Spółdzielni Spożywców „Konsum Robotniczy”. Jednak ambicje i pasje były tak ogromne, że już po trzech latach mała grupa taneczna przeobraziła się w ponad stuosobowy Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej. W ramach tego zespołu został wyodrębniony chór mieszany, grupa estradowa, dziecięcy zespół taneczny i główny zespół taneczny.

Od pierwszej chwili powstania Zespołu, zostali z nim „zaślubieni na dobre i złe”; Janina Marcinkowa, która – z sukcesem - wypracowała oryginalny sposób adaptacji i scenicznej prezentacji cieszyńskiego folkloru, a także zadbała, by zachować to, co jest w folklorze regionu najbardziej charakterystyczne, a jednocześnie by widowisko cechowała stylistyczna jedność. Także Jerzy Drozd, a później Władysław Rakowski, wspaniali pedagodzy, autorzy wielu znakomitych i niepowtarzalnych opracowań muzycznych do widowisk, którzy w swych pracach oparli się nie tylko o swoją wiedzę muzykologiczną, ambicje realizatorskie i badawcze lecz także o mocny a nie wykorzystany potencjał kompozytorski Jana Gawlasa, Antoniego Poćwierza, Jana Sztwertni, Mieczysława Krzyńskiego, Wojciecha Kilara, Jerzego Hadyny i Józefa Świdra. I to kierownictwo zespołu powzięło śmiały plan wydobycia z przeszłości, prawie już zapomnianego piękna folkloru beskidzkiego i ukazanie go w artystycznym kształcie.

Od samego początku Zespół miał szczęście do ludzi, którzy go współtworzyli, oddali mu wiedzę i talent. Oprócz twórców; Janiny Marcinkowej, Jerzego Drozda i Władysława Rakowskiego, znakomitymi kontynuatorami był Tadeusz Bar – drugi, wielki, choreograf Zespołu, którego niekonwencjonalne pomysły na rozwiązania układów tanecznych, pracowitość i konsekwencja procentują do dzisiaj, aktualnie zaś Grażyna Stawarska – uzdolniona i znakomicie wyczuwająca właściwy rysunek sceniczny tańców, autorka wielu samodzielnych układów tanecznych i Anna Gociek – równie zdolna, ale i cierpliwa w przekazywaniu młodzieży miłości do rodzimego folkloru. Nie ustępuje im wielki talent - Piotr Gruchel, który od zawsze szuka nowych form wyrazu; od dyskretnego przetworzenia ludowego wzoru aż po opracowania bardzo współczesne.

Grono osób znaczących, którzy nadal kształtują Zespół, uzupełniają: Maria Foltyn, Katarzyna Siwiec i Franciszek Widnic. Z Zespołem współpracowały i pozostawiły swój ślad: Zofia Marcinek, Anna Marcinek – Kępa, Urszula Wiśniowska oraz Lidia Szczuka – Lankocz.

Na repertuar Zespołu, składają się przede wszystkim tańce, melodie i pieśni regionu cieszyńskiego. Lecz Zespół ma wyższe niż regionalne ambicje artystyczne i rozszerzył repertuar o tańce i przyśpiewki Beskidu śląskiego, żywieckiego, o tańce z regionów: sądeckiego, rzeszowskiego, lubelskiego, pszczyńskiego, opolskiego, o tańce podhalańskie, górnicze, łowickie i tańce narodowe (oberek z kujawiakiem, krakowiak, polonez, mazur).

W ciągu 60 lat Zespół „dorobił się” 60 programów, m.in. „Sałaszników” - opery ludowej Jana Sztwiertni, przygotowano programy i pełonospektaklowe widowiska m.in. „Na sałaszu”, „Ondraszkowe ostatki”, „U nas hań - downi”, „Święto góralskie w Beskidach”, „Goiczek”, „W dawnym stylu”, „Jarmark w Łukowie”, „Oczepiny”, „Nad potokiem” i „Przy muzyce”. Zespół wydał kilka płyt, w tym bardzo spektakularną, z okazji Złotych Godów, płytę – nagranie z unikalnego koncertu zespolonych 6 chórów pod batutą Władysława Rakowskiego, 230 chórzystów z towarzyszeniem 30-osobowej orkiestry zaśpiewało utwory kompozytorów cieszyńskich. Zespół brał także udział w realizacji filmów fabularnych, dokumentalnych i instruktażowych,

Efektem 60-ciu lat pracy Zespołu są liczne odznaczenia, nagrody i wyróżnienia. Wśród nich, liczące się najbardziej: Złoty Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1985 r.), „Złote Ciupagi” za zajęcie 1. miejsca w najbardziej prestiżowym Polskim i Międzynarodowym Przeglądzie Ziem Górskich w Zakopanem (1986 r., 1994 r.), 3. miejsce w IV Ogólnopolskim Przeglądzie Tańców Narodowych w Lubaczowie (1999 r.), Grand Prix w III Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Folklorystycznych w Stalowej Woli (2002 r.) i Grand Prix, w kategorii stylizowanej, „Łowicki pasiak”, w Łowiczu (2009 r.).

Aktualnie, na strukturę Zespołu składa się grupa tancerzy, grupa taneczna dziecięca, dwie kapele; ludowa i młodzieżowa oraz Chór Jubileuszowy, w sumie 175 osób. Zespół koncertuje nie tylko w Polsce lecz i w wielu krajach Europy: Czechy, Słowacja, Niemcy, Ukraina. Finlandia, Szwecja, Belgia, Francja, Węgry, Bułgaria, Rumunia, Grecja, Turcja, Włochy, Wielka Brytania.

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej jest zespołem amatorskim i profesjonalnym zarazem. Mimo, że członkowie są amatorami; uczniami, studentami i ludźmi różnych zawodów, łączy ich jednak wspólna pasja – umiłowanie pieśni i tańca, umiłowanie piękna Ojczyzny, wiatru na groniach, uroku cieszyńskich kamieniczek, całego piękna dziedzictwa przodków. Jest Zespół wizytówką i ambasadorem (bez granic) Ziemi Cieszyńskiej i Cieszyna.