Lwów. Jedno miasto, wiele perspektyw

2015-04-23 12:47:54 (ost. akt: 2015-04-23 12:52:16)
Lwów. Jedno miasto, wiele perspektyw

Różnorodny, wielokulturowy Lwów jest bohaterem książki Katarzyny Kotyńskiej. Autorka pokazuje jak to samo miasto idealizują Ukraińcy, Polacy oraz Żydzi i jak wykorzystują do mówienia o swojej tożsamości i historii.

Książka „Lwów. O odczytaniu miasta na nowo” ukazała się właśnie nakładem Międzynarodowego Centrum Kultury. To pierwsza w Polsce monografia obrazu Lwowa w literaturze różnych narodów. Katarzyna Kotyńska analizuje współczesną prozę, powieści z XX i XXI wieku: tytuły takich twórców jak: Oksana Zabużko, Jurij Andruchowycz, książki dziecięce i młodzieżowe Kornela Makuszyńskiego („Bezgrzeszne lata” i „Uśmiech Lwowa”), Krystyny Chiger, Marii Nurowskiej i Jana Parandowskiego.

- Chciałam pokazać, w jaki sposób powstają kuszące swoją prostotą obrazy Lwowa jako idylli, oraz co w rzeczywistości za nimi stoi. Interesują mnie różne perspektywy patrzenia na to samo miasto, na tę samą przestrzeń miejską i te same wydarzenia historyczne – mówi Katarzyna Kotyńska. – Próbowałam zrobić to, co robią antropolodzy - zawiesić perspektywę narodową i oddać głos bohaterom. Pokazuje miasto widziane ich oczyma i to, jak na przestrzeni XX wieku zmieniał się obraz Lwowa w literaturze. Dlatego „Lwów” jest przede wszystkim opowieścią o Polakach i Ukraińcach.

Autorce zależy na uzmysłowieniu czytelnikom, w jaki sposób pewne obrazy, które są wspólne, mogą być ukazane w zupełnie inny sposób i do czego innego służą.
Jak pisze Katarzyna Kotyńska: Wszystko wskazuje na to, że na naszych oczach zaczyna konstytuować się nowy lwowski dyskurs. Do głosu dochodzą – zarówno w dyskusjach tożsamościowych, jak i w literaturze- ludzie, dla których wielonarodowa historia i tradycja są źródłem satysfakcji i natchnienia, ale już nie polem bitwy o wyłączność praw do miasta.

„Lwów. O odczytywaniu miasta na nowo” to piąty tom serii Biblioteka Europy Środka. Dotychczas ukazały się: Kompleks słowacki. Eseje Rudolfa Chmela (2014), Geografia wyobrażona. Koncepcja Europy Środkowej w XX wieku Simony Škrabec (2013), Z powrotem w Europie Środkowej. Eseje
i szkice autorstwa Emila Brixa, wydane w 2012 roku oraz Lekcja Europy Środkowej. Eseje i szkice Csaby Kiss (2009).
- Sposób patrzenia na Lwów, na wielokulturowość Europy Środkowej, jaki prezentuje Katarzyna Kotyńska, jest nam bardzo bliski – mówi prof. Jacek Purchla, redaktor serii Biblioteka Europy Środka i jednocześnie dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie.
Poza Biblioteką Europy Środka wydawnictwo MCK specjalizuje się w publikacjach o sztuce, designie i architekturze. Cyklicznie wydaje kwartalnik „Herito”. Znakiem rozpoznawczym wszystkich tych tytułów jest szczególna dbałość o szatę graficzną i stronę edytorską. Są to publikacje, które nie tylko dobrze się czyta, ale także z przyjemnością bierze do ręki.

Biblioteka Europy Środka:

O Autorce:
Katarzyna Kotyńska jest doktorem nauk humanistycznych, literaturoznawczynią, pracuje w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, a równocześnie w Katedrze Ukrainistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania badawcze to: współczesna literatura ukraińska, funkcjonowanie tekstu literackiego w odbiorze czytelniczym, przekład literacki – praktyka i krytyka. Jej poprzednia książka, „Eseiści o Lwowie. Pamięć, sąsiedztwo, mity” ukazała się w 2006 roku. Tłumaczka dzieł Jurija Andruchowycza i Oksany Zabużko.: w 2013 roku została laureatką nagrody Angelus za przekład „Muzeum porzuconych sekretów”.

Katarzyna Petrykowska