Nowy sprzęt i auta dla jednostek OSP z powiatu kętrzyńskiego

2023-04-07 18:00:00(ost. akt: 2023-04-07 18:15:42)

Autor zdjęcia: Wojciech Caruk

Dzień 28 marca zostanie w pamięci druhów OSP w powiecie kętrzyńskim. Tego dnia kilka jednostek wzbogaciło się o nowy sprzęt, a jednostka OSP Reszel otrzymała promesę na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.
W wydarzeniu wzięli udział m.in. Jerzy Małecki – Poseł na Sejm RP, Błażej Poboży – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski, przedstawiciele lokalnych samorządów i jednostek OSP.

Obrazek w tresci

Uroczystość rozpoczęto od wręczenia Srebrnego Medalu za Długoletnią Służbę st. kpt. Sławomirowi Siwkowi – naczelnikowi wydziału operacyjnego KP PSP w Kętrzynie. Funkcjonariusz strażacki mundur po raz pierwszy założył 23 lata temu

Obrazek w tresci

Trzej druhowie seniorzy z terenu powiatu kętrzyńskiego otrzymali w Srokowie decyzje o przyznaniu Specjalnego Świadczenia Ratowniczego. Przysługuje ono strażakom ratownikom OSP, którzy ukończyli 65 (mężczyźni) lub 60 lat (kobiety) i czynnie uczestniczyli jako członkowie OSP w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych przez co najmniej 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet).

Obrazek w tresci

Promesę o wartości 1 250 000 złotych na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego otrzymała z rąk Błażeja Pobożego jednostka OSP w Reszlu. Dofinansowanie pochodzi ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Obrazek w tresci

Z kolei ze środków finansowych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie zakupiono sprzęt ratowniczo-gaśniczego i chemiczno-ekologicznego. Został on przekazany jednostkom OSP w Srokowie i Jegławkach, który został zakupiony dzięki montażowi. Łączna wartość nieodpłatnie wręczonego sprzętu to ok. 15 000 złotych.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie postanowiła się podzielić używanymi pojazdami pochodzącymi z floty kętrzyńskiej komendy, które nie są wykorzystywane przez PSP. I tak lekki samochód specjalny do transportu osób SLBus Renault Master oddano jednostce OSP w Korszach, a lekki samochód operacyjny SLOp Opel Astra jednostce OSP w Barcianach.


2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5