Historyczne projekty z reszelskim Zespole Szkół

2021-11-28 12:00:00 (ost. akt: 2021-11-27 10:21:20)
Młodzież poznawała wojenne przeżycia powstańców

Młodzież poznawała wojenne przeżycia powstańców

Autor zdjęcia: ZS Reszel

Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu realizuje inicjatywy społeczno-edukacyjne powiązane z historią naszego kraju. Uczniowie m.in. wysyłali kartki do bohaterów Powstania Warszawskiego. Placówka przystąpiła też do projektu "Szkoła pamięta”.
"BohaterON – włącz historię!" - to główne hasło ogólnopolskiego projektu realizowanego od 2016 roku przez trzy wrocławskie fundacje: Rosa, Sensoria oraz Pokolenia Kolumbów. Celem akcji jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocja historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Dzięki niemu historia Powstania Warszawskiego jest ciągle żywa, a jego bohaterowie nie odeszli w zapomnienie. Dzięki akcji każdy z nas może wysłać pocztówkę, także on-line, list lub laurkę do wybranego Powstańca. Przez cztery edycje kampanii do uczestników walk o stolicę napisano ponad osiemset tysięcy kartek! Wszystkie dowody uznania docierają do naszych Bohaterów, w wielu przypadkach stając się początkiem pięknego dialogu pokoleń. Dochód z kartek przesłanych ze strony internetowej projektu przeznaczany jest na potrzeby Powstańców, np. pomoc medyczną, zakup i dowóz obiadów, drobne remonty w ich domach, bony świąteczne.

Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu nie mógł pozostać bez reakcji. Młodzież i nauczyciele z radością przyłączyli się do inicjatywy, by wyrazić moc wdzięczności za bohaterstwo, wolność i odwagę Powstańców. Klasy graficzne zaprojektowały kartki z życzeniami, które następnie samodzielnie wydrukowały. Klasy architektury krajobrazu wykonały kartki – prace plastyczne. Każdy z autorów kartek wyraził całe morze pięknych, ciepłych słów, które dotrą do rąk wskazanego przez nich Bohatera. Nauczyciele historii przeprowadzili zajęcia w klasach wg scenariusza załączonego do projektu przez organizatorów. Nauczyciel języka polskiego przeprowadził zajęcia w klasach technikum na temat: Intymny świat Kolumba. O wierszu Tadeusza Borowskiego „Na zewnątrz noc”. Uczniowie poznawali sylwetkę Kolumba - Tadeusza Borowskiego. Poznali genezę nazwy pokolenia wojennej młodzieży i pochylili się nad ich odczuwaniem i przeżywaniem traumatycznych czasów wojny. W zapoznaniu się z ówczesnymi realiami pomogła im lektura poezji i prozy artysty oraz wysłuchanie poezji śpiewanej. Zamknięciem akcji było wysłanie wykonanych kartek do organizatorów, w co także bardzo chętnie włączyli się sami autorzy życzeń.

Po zakończeniu akcji czas na kolejne. Rozpoczęliśmy już działania w ramach projektu Ministra Edukacji i Nauki „Szkoła pamięta”, w którym w sposób szczególny wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. Powspominamy i wzmocnimy naszą lokalną tożsamość, pielęgnując równocześnie pamięć o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią naszego miejsca, regionu i społeczności.


2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5