Podkętrzyńska wieś doczeka się nowej drogi

2020-12-29 17:42:56 (ost. akt: 2020-12-29 20:31:12)

Autor zdjęcia: UG Kętrzyn

Przed Bożym Narodzeniem została zawarta umowa, pomiędzy Gminą Kętrzyn a wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej z włączeniem do drogi powiatowej nr 1735N w miejscowości Nowa Wieś Mała”.
Zadanie zostanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Komunalnik" Sp. z o. o. z siedzibą w Kętrzynie.

Całkowity koszt prac inwestycyjnych w Nowej Wsi Małej wyniesie 218 102,62 zł z czego 130 861,57 zł stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Planowane roboty budowlane maja potrwać do maja 2021r.

Marta Szmyd

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5