Uczniowie z Nakomiad poznawali historię agresji ZSRR na Polskę

2020-09-20 12:00:00 (ost. akt: 2020-09-20 12:14:30)

Autor zdjęcia: Andrzej Sydor

Rankiem 17 września 1939 roku, bez wypowiedzenia wojny, 600 - tysięczna Armia Czerwona przekroczyła wschodnią granicę Rzeczypospolitej, która od 1 września prowadziła zażarty bój z agresorem niemieckim.
Agresja sowiecka na Polskę poprzedzona była podpisaniem 23 sierpnia 1939 r. przez ZSRS i  hitlerowskie Niemcy, tak zwanego paktu o nieagresji, który sankcjonował sprawę podziału Europy Wschodniej między dwoma totalitarnymi państwami.

Sowiecka napaść na Polskę była starannie przygotowaną operacją wywiadowczą i wojskową. Wkraczający Sowieci mieli przygotowane szczegółowe listy aresztowań osób, które uznano za element niebezpieczny dla ustroju komunistycznego.

Wschodniej granicy Polski strzegł Korpus Ochrony Pogranicza (KOP), liczący około 16 tys. dobrze wyszkolonych żołnierzy o wysokim morale, stacjonujących w kilkuosobowych strażnicach. Żołnierze KOP zdołali nawiązać skuteczną walkę z przeważającymi siłami wroga i nawet zwyciężać, jak to miało miejsce pod Szackiem, Wytycznem, Jabłonną i Milanowem. 

Już w pierwszych dniach po wkroczeniu na terytorium II Rzeczypospolitej, jednostek Armii Czerwonej i towarzyszącym im funkcjonariuszy NKWD, rozstrzelano i zamordowano kilka tysięcy żołnierzy WP, KOP, funkcjonariuszy policji i administracji. Na północy kraju Sowieci zajęli błyskawicznie Wilno; na południu Armia Czerwona dotarła do granicy polsko-rumuńskiej, zamykając ją szczelnie wzdłuż Dniestru. W centralnej części terytorium Polski Armia Czerwona przekroczyła Wisłę, wspomagając niemieckie oskrzydlenie Warszawy.

Symbolicznym przypieczętowaniem triumfu obydwu agresorów było zorganizowanie 22 września wspólnej parady wojsk Hitlera i Stalina w Brześciu nad Bugiem. Natomiast 28 września III Rzesza i ZSRS podpisały układ o przyjaźni i granicach, który był faktycznie czwartym rozbiorem Polski.

Podczas okupacji sowieckiej aresztowano tysiące Polaków - oficerów, policjantów, ziemian i prawników. Obywateli polskich zmuszono do przyjęcia obywatelstwa radzieckiego. Masowe wywózki na Syberię objęły około miliona 350 tys. Polaków.

W ramach obchodów osiemdziesiątej pierwszej rocznicy napaści sowieckiej na Polskę, uczniowie Szkoły Podstawowej w Nakomiadach, zapoznali się z materiałami źródłowymi i ikonograficznymi przygotowanymi przez Instytut Pamięci Narodowej. Przedsięwzięcie przygotowali i zrealizowali nauczyciele historii.

Andrzej Sydor


2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5