Szpital Powiatowy w Iławie otrzyma ponad 2 miliony z Funduszu Medycznego

2023-09-21 20:47:22(ost. akt: 2023-09-21 20:55:42)

Autor zdjęcia: Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie

Niemal 1,5 mld zł na modernizację, przebudowę, doposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) lub pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR trafi do ponad 150 podmiotów leczniczych na terenie całej Polski. Dzięki nim zwiększy się komfort i bezpieczeństwo pacjentów przebywających na SOR oraz jakość i szybkość udzielanych im świadczeń zdrowotnych.
27 stycznia 2023 r. został ogłoszony konkurs z Funduszu Medycznego na dofinansowanie infrastruktury ratownictwa medycznego w ramach Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych z kwotą środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie wniosków w konkursie w wysokości 750 mln zł.

Zakres wsparcia obejmuje przede wszystkim modernizację, przebudowę lub doposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych, w tym pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR.

Wnioski o dofinansowanie składane były od 27 lutego 2023 r. do 10 marca 2023 r.

Ocenie podlegało 207 wniosków o dofinansowanie. W wyniku transparentnej oceny konkursowej, wybrano 152 wnioski o dofinansowanie w celu objęcia dofinansowaniem przez Ministerstwo Zdrowia na łączną kwotę 1 496 540 018 zł.

Realizacja inwestycji objętych dofinansowaniem ma zakończyć się do końca 2025 r.

Do 2029 r. ze środków Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych – jednego z czterech filarów Funduszu Medycznego, podmioty lecznicze udzielające świadczeń finansowanych ze środków publicznych otrzymają około 7 mld zł. Łącznie w latach 2021-2029 z Funduszu Medycznego Ministerstwo Zdrowia wydatkuje 40 mld zł.

Na liście placówek medycznych, które otrzymają środki z tego programu, znajduje się Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie. Do iławskiej lecznicy trafi 2 280 707 zł. na doposażenie SOR i pracowni diagnostycznych oraz przebudowa pracowni endoskopii Powiatowego Szpitala w Iławie.

red.
ilawa@gazetaolsztynska.pl

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5