"To historyczna chwila dla Iławy, nie pozostań bierny i działaj" — jest nowy, społeczny wariant S5

2023-01-07 10:09:10(ost. akt: 2023-01-07 10:43:29)
Warianty społeczne S5 w okolicach Iławy opracowane przez internautę i Tomasza Kiejstuta Dąbrowskiego. Kliknij, aby zobaczyć w całości

Warianty społeczne S5 w okolicach Iławy opracowane przez internautę i Tomasza Kiejstuta Dąbrowskiego. Kliknij, aby zobaczyć w całości

Autor zdjęcia: źródło: strona facebookowa Obwodnica dla Iławy

IŁAWA\\\ W przyszłym tygodniu w powiecie iławskim i nowomiejskim odbędą się spotkania informacyjne z mieszkańcami, przygotowuje je inwestor i projektant przyszłej drogi S5. W internecie trwa żywa dyskusja na temat tej bardzo ważnej dla regionu inwestycji.
O S5 i jej możliwych wariantach informowaliśmy już wielokrotnie, ostatnio zapraszaliśmy także na spotkania mieszkańców z inwestorem i projektantem przyszłej drogi ekspresowej.

— Droga ekspresowa S5 stanowi docelowy element sieci najważniejszych połączeń europejskich tworzących Transeuropejską sieć transportową TEN-T. Odcinek S5 połączy drogą szybkiego ruchu drogę ekspresową S7 (Ostróda) z autostradą A1 (Grudziądz). Dzięki temu powstanie korytarz transportowy wschód-zachód — informuje w swoich publikacjach Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

— Inwestycja zlokalizowana jest w zachodniej części województwa warmińsko–mazurskiego (powiaty: ostródzki, iławski i nowomiejski) i północno–wschodniej części województwa kujawsko–pomorskiego (powiaty: brodnicki, grudziądzki, wąbrzeski i chełmiński). Przedsięwzięcie zakłada budowę dwujezdniowej drogi krajowej klasy ekspresowej. Planuje się połączenie projektowanej trasy z istniejącą siecią drogową wyłącznie poprzez węzły drogowe na przecięciu z wybranymi drogami. Połączenia z siecią dróg istniejących zostaną zrealizowane poprzez planowane skrzyżowania na węzłach drogowych, przejazdy drogowe, sieć dodatkowych jezdni — czytamy na www.trakt.eu.

Obecnie opracowywane jest Studium techniczno–ekonomiczno–środowiskowe (STEŚ) z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Stąd Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie oraz Biuro Projektów TRAKT sp. z o.o. sp. k. zapraszają na spotkania informacyjne mieszkańców z okolic rozpatrywanych wariantów drogi.
Czytaj więcej: Trasa S5 - ruszają spotkania z mieszkańcami

>> >> Swoją wielką szansę związaną z budową S5 widzą lokalne samorządy, odpowiednia infrastruktura komunikacyjna to przecież klucz do (szybkiego) rozwoju. Rzecz w tym, że Lubawa i Nowe Miasto Lubawskie chciałyby, by ostatecznie wybrano wariant W2 (zielony), tymczasem zupełnie inne marzenia mają w Iławie (przy niej przebiega wariant fioletowy W1 i czerwony W3) czy Kisielicach (W1). Póki co, coraz mocniej rozkręcają się, zwłaszcza w internecie, często nieoficjalne kampanie informacyjne mające przekonać do tej lub innej opcji krajowej ekspresówki.

Także na iławskich forach temat jest żywo omawiany. Zwolennicy wariantów W1 i W3 dyskutują również na branżowym forum www.skyscrapercity.com (wątek Iława inwestycje). To tam właśnie użytkownik posługujący się nickiem NIL1305 wraz z Tomaszem Kiejstutem Dąbrowskim przedstawili swoje coraz bardziej popularne i popierane przez iławian dwie społeczne koncepcje S5. Do tego bardzo mocno zachęcają do wypełnienia ankiet lub petycji, które następnie należy wysłać do GDDKiA. Te działania mają na celu przekonanie inwestora i wykonawcy do wzięcia pod uwagę wariantu... W1A (brązowy) stworzonego przez internautę i W1B (niebieski) stworzonego przez Tomasza Kiejstuta Dąbrowskiego, których jednym z założeń jest lepsze skomunikowanie Iławy z jej jednoczesnym odkorkowaniem.

"Koniecznie weź udział w ankiecie dotyczącej wariantów przebiegu S5 Wirwajdy-Nowe Marzy

Szanowni Państwo, byli i obecni mieszkańcy Iławy i okolic.
W załączeniu przygotowano dla Państwa gotowy druk ankiety lub petycji, gorąco apeluję o ich wydrukowanie, wypisanie danych osobowych (wystarczy imię i nazwisko oraz adres zamieszkania), daty, podpisanie się i wysłanie do GDDKIA w wersji elektronicznej na adres: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl (w formie podpisanego scanu) lub pocztą tradycyjną na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn (podpisanego wydruku) w nieprzekraczalnym terminie do 12.02.2023r. Do ankiety i petycji możecie załączyć mapy obrazujące zapisy ujęte w uwagach".

"Polecam zapoznać się ze wszystkimi mapami. Na nich widać mniej więcej którędy przebiega dodatkowy wnioskowany społecznie przebieg S5 umownie nazwany W1A oraz W1B" — czytamy dalej.

"Wniosek o ujęcie w dalszych pracach projektowych dodatkowych wariantów W1A i W1B (dwóch dodatkowych do istniejących już wariantów dla Iławy). Po pierwsze: zwiększy szansę Iławy na drogę S5, po drugie: spowoduje powstanie dodatkowego węzła Iława — Wschód w okolicach przejazdu w Kałdunach, po trzecie: dzięki budowie dróg dodatkowych spowodowanych wymogami technicznymi budowy dróg ekspresowych wokół nowej S5 powstałyby nowe drogi gminne, dzięki którym można by było przy okazji unieczynnić wszystkie przejazdy kolejowe pomiędzy Pikusem i Kałdunami zapewniając bezpieczne przekraczanie torów w nowych bezpiecznych miejscach. Po czwarte: wariant ten od Kałdun do drogi Iława — Sampława biegnie po istniejącej od kilkudziesięciu lat rezerwie terenowej w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iława na obwodnicę Iławy. Zawarte w uwagach ankiety zapisy mają dodatkowo zapewnić w opcji rezerwowej ujęcie w pracach projektowych węzła Iława — Zachód również dla wariantu W3. Dodatkowy węzeł Iława — Zachód jest równie ważny dla Iławy, jak dodatkowy węzeł Iława — Wschód, bowiem tylko istnienie węzła Iława — Zachód daje przyszłym pokoleniom możliwości zbudowania pełnej zachodniej obwodnicy miasta. Co dalej za tym idzie, tylko istnienie pełnej zachodniej obwodnicy miasta pozwoli w przyszłości na całkowite wyprowadzenie ruchu krajowego i wojewódzkiego z Iławy. W załącznikach przedstawiono kilka wersji zachodniej obwodnicy Iławy" — tłumaczy NIL1305.

"Poproście o wysłanie ankiety lub petycji Waszych bliskich i znajomych. Ilość wysłanych ankiet jak i wniosków/uwag w nich zawartych ma bardzo istotne znaczenie co do ostatecznego kształtu S5. To historyczna chwila dla Iławy, nie pozostań bierny i działaj dla Iławy, dla siebie oraz swoich obecnych i przyszłych potomnych. Tak niewiele trzeba zrobić, a tak dużo to może przynieść korzyści. Wypełnienie i wysłanie ankiety lub petycji zajmie Państwu chwilę i nic nie kosztuje (ankietę można wysłać w wersji elektronicznej). Link do bardzo szczegółowych map z proponowanymi przebiegami S5: Spotkania Informacyjne województwo warmińsko-mazurskie 09.01.2023 – 12.01.2023 – Budowa drogi S5 na odc. Wirwajdy – Nowe Marzy" — dodaje NIL.

Podajemy linki do wpisów, ankiety i petycji oraz wszystkich map/grafik użytkownika NIL1305 i prowadzonego przez Tomasza Kiejstuta Dąbrowskiego profilu facebookowego "Obwodnica dla Iławy":zico
m.partyga@gazetaolsztynska.pl

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5